12 september 2013

Aanslag op privéleven grootste offer vrouwelijke Tweede Kamerleden

Vrouw zijn in de Haagse politiek heeft geen enkel voordeel, vindt twee op de drie vrouwelijke parlementariërs. Dat blijkt uit een onderzoek van weekblad Libelle onder de vrouwen van de Tweede Kamer. Wel vinden vrouwelijke politici dat zij beter zijn in sommige politieke vaardigheden zoals luisteren, compromissen sluiten en verder kijken dan de cijfertjes. Desondanks vindt driekwart dat zij geen andere invloed op de politiek heeft dan mannen.

Over de nadelen zijn vrouwen ook vrij uitgesproken. Driekwart van de ondervraagden zegt de aanslag op hun privéleven een groot offer te vinden. Volgens hoogleraar politicologie Monique Leyenaar is dat de belangrijkste reden dat veel vrouwen na één termijn de kamer weer verlaten. Ook vinden vrouwen dat ze meer moeite doen om ‘in the picture’ te komen dan hun mannelijke collega’s. In 1918 kwam de eerste vrouw de kamer in. Op dit moment zijn 56 van de 150 kamerleden vrouw.

Enkele quotes:

Carla Dik-Faber (ChristenUnie) “Mannen klimmen sneller in hun ivoren toren om van daaruit op elkaar te schieten. Vrouwen lopen eerder op elkaar af om face to face dingen te bespreken, vrouwen zijn meer gericht op verbinding.”

Hanke Bruins Slot (CDA) “Ik ben ervan overtuigd dat het regeerakkoord beter was geweest als er ook een vrouw aan tafel had gezeten.”

Liesbeth van Tongeren (GroenLinks) “Er is wel seksisme. In de media en de Kamer word je toch langs een andere meetlat gelegd. Als je als vrouw stevig een debat ingaat, ben je al snel een ‘schreeuwerd’, terwijl er van een man dan wordt gezegd: ‘goed dat hij zo sterk achter zijn standpunt staat.’”

Sjoera Dikkers (PvdA) “Vrouwen zijn meer bereid om compromissen te sluiten. Wij kunnen afspraken maken waar iedereen winst uithaalt. Maar in de politiek word je juist afgerekend op heel masculiene dingen: hoe vaak je de media hebt gehaald bijvoorbeeld en of je moties hebt gescoord.”

Het onderzoek onder de vrouwen van de Tweede Kamer is te lezen in Libelle editie 38. Deze editie ligt vanaf aanstaande vrijdag 13 september in de winkel.