12 oktober 2016

André Kuipers: ‘Meer techniek op basisscholen is een must’

Vrijwel alle ouders (93%) van de schoolgaande kinderen in het basisonderwijs denken, net als André Kuipers, dat techniek bijdraagt aan de ontwikkeling van kinderen. Dat blijkt uit een poll onder ruim 400 respondenten.

63% van de ouders is van mening dat hun kind als kleuter al met techniek kennis zou moeten maken. Slechts 6% vindt de tijd pas rijp tijdens de bovenbouw. Bijna 9 op de 10 ouders vindt een leraar speciaal voor technieklessen wenselijk en 93% is het eens met de stelling: het beeld dat techniek iets is voor jongens, is hartstikke achterhaald.

Imagoprobleem

Techniekles op school wordt steeds belangrijker gevonden. Niet alleen door ouders, zoals blijkt uit de poll van kwartaalblad Naar School, maar ook door onderwijsinstellingen, het bedrijfsleven en de overheid. In 2020 moet techniek een verplicht vak zijn op alle Nederlandse scholen. Uit onderzoek van de TNS/NIPO blijkt echter dat 46% van de leraren denkt dat er te weinig kennis aanwezig is om goede technieklessen te kunnen geven.

André Kuipers

Voldoende reden om Naar School -een kwartaalblad van de makers van Ouders van Nu- in het teken van techniek te zetten. Met daarin speciale bijdragen van André Kuipers, ambassadeur van het Techniekpact, een samenwerking tussen onderwijs, overheid en bedrijfsleven. “Techniek is niet ‘iets met een fabriek en vuile overalls’”, zegt Kuipers. “Er dreigt in ons land een groot tekort aan technici en dat is een probleem, want onze samenleving kan niet zonder. Ik draag graag mijn steentje bij om mensen daar bewust van te maken. Daarom heb ik met plezier meegewerkt aan deze Naar School.”

De speciale techniek-editie van Naar School ligt vanaf 11 oktober in de winkel. Met daarin een persoonlijk interview met André Kuipers “ik mag niet te lang douchen van mijn dochter”, verhalen over schrijven versus swipen, nuttige opvoedtechnieken, wiskundeknobbels en nog veel meer.

Bekijk hier het filmpje van André Kuipers voor Naar School.