De juiste foto dankzij AI-toepassing, Sanoma, Market Response en Triple

Al heb je nog zo’n scherp beeld van je doelgroep en je gewenste merkpositionering, het blijft een uitdaging om beeldmateriaal te vinden dat daar perfect bij past. Maar er is een oplossing: breng je doelgroep in kaart met BSR-leefstijlsegmentatie en laat kunstmatige intelligentie daar afbeeldingen aan koppelen. Zo weet je exact welke afbeeldingen in communicatie-uitingen jouw gewenste positionering zullen versterken.

Mediabedrijf Sanoma en innovatiespecialist Triple startten in 2017 een experiment om te kijken of machine learning kon helpen bij het interpreteren en categoriseren van foto’s. Het uitgangspunt daarbij was om een gestandaardiseerde dataset van afbeeldingen in te delen op de basisgevoelens vreugde, tevredenheid, woede en neerslachtigheid. Door verschillende algoritmes te testen en te vergelijken, kwamen de AI-experts van Triple tot een betrouwbare manier om dat voor elkaar te krijgen. Een mooi resultaat, zeker omdat het geautomatiseerd en voorspelbaar kunnen koppelen van basisemoties aan een afbeelding van toegevoegde waarde kan zijn bij het maken van content en advertenties.

Zou het vervolgens mogelijk zijn om die emoties aan merkwaarden te koppelen? Sanoma wilde de volgende stap zetten en afbeeldingen kunnen koppelen aan de drijfveren van consumenten. Zo werd ook onderzoekbureau MarketResponse bij het project betrokken, waarmee al samengewerkt werd voor de quality planning-tool die gebaseerd is op het BSR-model van het bureau. In het handzame e-book ‘Goed in beeld’ leggen we uit hoe het ambitieuze experiment om met kunstmatige intelligentie afbeeldingen te koppelen aan de positionering van verschillende mediamerken is verlopen. Het was een complex proces, maar het matchen van foto’s aan het model lukt, met een nauwkeurigheid van circa 70%. Tegelijkertijd moeten we constateren dat we creativiteit niet autonoom door een algoritme kunnen laten bepalen, het menselijke brein blijft belangrijk. Ook dat is goed nieuws, toch?

Zelf het resultaat ervaren is mogelijk. Triple bouwde BSR-iMatch, een online tool die foto’s voorziet van tags en de positie in het BSR-model laat zien. Klik door naar deze site voor een demo.

Beelden matchen met merkpositionering en mediamerken
De koppeling aan het BSR-model maakt het bovendien mogelijk dat beelden worden gematcht aan de positionering van productmerken en mediamerken. Dat maakt inzichtelijk of in te zetten beelden overeenkomen met de (gewenste) positie in het BSR-model en bij de waarde van de mediamerken waarin deze beelden worden verspreid. Benieuwd geworden? Maak dan een afspraak met jouw accountmanager bij Sanoma.

Video’s in 2 seconden al zeer effectief

Impact van ultrakorte commercials onderzocht door Mediabrands en Sanoma

Onder de naam ‘Shortcutting Video’ deden Mediabrands Marketing Sciences en Sanoma in 2019 uitgebreid onderzoek naar de effecten van kort kijkgedrag en ultrakorte reclameuitingen. In samenwerking met UnRavel Research zijn door middel van EEG en eyetracking de boodschap- en merkoverdracht gemeten. Wat blijkt: een ultrakorte spot is zeker in staat om merk, product en boodschap over te brengen, veel beter dan de eerste seconden van een reguliere spot. Met een 2 seconden-spot herkent 90% van de kijkers het product (versus 46% na de eerste twee seconden van de originele lange commercial), ziet 98% welk merk het betreft (versus 47%) en snapt 70% de boodschap (versus 25%).

Impact genereren met kort, korter kortst…
Gemiddeld worden 20-30” spots op Facebook en Instagram door 39% van de kijkers 2-3 seconden bekeken. CMO van Procter and Gamble Marc Pritchard geeft aan dat de gemiddelde kijktijd online slechts 1,7 seconden is. En dat slechts 20% van advertenties langer dan 2 seconden aandacht gegeven wordt. De sport wordt dus om in een héle korte tijd een boodschap over te brengen. Is het mogelijk om in 2 seconden nog wel iets te communiceren en zo ja wat? En is dat dan net zo waardevol en betekenisvol als een langere boodschap?

Stel, je hebt een 30”-video commercial gemaakt, hoe zorg je dan dat in de eerste 2 seconden het verhaal zo goed mogelijk over wordt gebracht? Of nog beter, het hele verhaal verteld wordt? En welke elementen moet je in korte edits van die 30”-video meenemen naar een 6”- en in dit onderzoek zelfs 2”-variant om de impact zo groot mogelijk te maken?

Mediabrands Marketing Sciences en Sanoma deden twee uitgebreide studies om bovenstaande vragen te beantwoorden. Hierbij werd samengewerkt met de neurowetenschappers van UnRavel en de contentmakers van Yune en UM Studios.

Twee studies over de impact van ultrakorte reclame
De eerste studie onderzocht het effect dat de eerste twee seconden van reguliere video-uitingen hebben op consumenten. Daaruit blijkt dat zonder product- en merk-identifier gemiddeld slechts 25% van de mensen de boodschap begrijpt. Als je dus een reguliere commercial online inzet, zal een grote groep die deze commercial de eerste 2-3 seconden ziet geen idee hebben waarover het gaat. Daarmee betaalt een adverteerder dus voor niets en gooit geld weg. Kortom, het is belangrijk om de eerste seconden van video-uitingen te optimaliseren.

De tweede studie is een neurowetenschappelijk onderzoek waarbij met behulp van EEG en eyetracking ultrakorte  2”- en 6”-edits van reguliere video-advertenties zijn getest. Hierbij zijn twee editingstrategieën gehanteerd. Enerzijds zijn reguliere uitingen ge-edit op basis van ‘human’ inzicht, anderszijds zijn neuro-inzichten gebruikt. Hierdoor onstonden dus twee sets van ultrakorte video’s: human edits, waar een creatief team heeft bepaald wat de meest engaging en betekenisvolle beelden zijn van de langere uiting, en neuro-edits, gebaseerd op inzichten uit neurowetenschap.

Wat leert de Shortcutting Video-studie ons?
Alle resultaten, stimilu, onderzoeksvragen en onderzoeksmethodiek staan in bijgaand onderzoeksrapport nader omschreven. Een aantal highlights:

Merk-identifier is essentieel in de eerste seconden
Als een lange video-uiting geen merk- (of product-)identifier heeft in de eerste 2 seconden dan is het effect dat bij korte exposure meer dan 90% van de mensen geen idee hebben waar het over gaat. Zij kunnen geen product, merk of boodschap terugkoppelen.

Reclamelengte doet ertoe
Reclamelengte is verreweg de meest bepalende factor op de expli­ciete en impliciete maten van reclame-effectiviteit. Hoewel de lange commercial heer en meester is in expliciete overdracht van product en boodschap, blijkt 2 seconde al zeer effectief voor het activeren van een merk en daarbij aandacht en positieve emotie aan te wakke­ren.

Edit korte uitingen én optimaliseer de eerste seconden van lange spots
Vergeleken met gewoon de eerste 2 seconden van een langere bestaande spot versus een speciale edit is het effectverschil enorm. Met een 2 seconden-spot herkent 90% het product (versus 46% van de eerste twee seconden van de originele spot), ziet 98% welk merk het is (versus 47%) en snapt 70% de boodschap (versus 25%). Dit levert dus een enorme verbetering op.

Neuro-inzicht helpt de juiste keuze te maken bij editing
Zowel voor de 2- als 6-secondenspots leidt de neuro-edit tot de hoogste product- en merkherkenning. Dit komt waarschijnlijk omdat de neurodata gemakkelijk de meest optimale brand identifier aanwijst. Qua boodschapoverdracht wint de human edit het bij de 2”-variant. Bij de 6”-edit is weer de neuro-edit effectiever om de boodschap te communiceren. Ook worden de neuro-edits iets hoger gewaardeerd door de kijkers. Kijken we naar neuro metrics (verlangen en engagement dat door de uiting wordt opgeroepen) dan wint de human edit het van de neuro-edit.

Ook met korte uitingen kunnen merken gebouwd worden
Hoewel korte reclames relatief wat lager scoren op klassieke maten van reclamewaardering als originaliteit, leukheid en herkenning, zien we in het brein juist de hoogste mate van aandacht en aantrekkingskracht gedurende blootstelling aan de korte spots. Dit is ook te zien in de hoogste score op merkherkenning voor de 2 seconden-advertenties. Kortom: de korte video is niet het ultieme middel om een complexe boodschap over te brengen, maar doet zeker goede zaken om effectief aandacht te grijpen voor het merk en deze positief te laden. De toekomst van videoreclame is kort, gecombineerd met lang (maar dat laatste is een ander onderwerp).

Begin 2020 zal NU.nl op basis van de resultaten van dit onderzoek een praktijktest uitvoeren om prerolls van 2 seconden te plaatsen. De effecten hiervan in real-live worden dan nader onderzocht.

 

Zonder context heeft content geen betekenis

Onderzoek van Sanoma en MarketResponse maakt definitie en belang van context inzichtelijk

Het is een gevleugelde uitdrukking: ‘Content is King & Distribution is Queen’. Content (creatie, communicatie) en distributie (bereik, mediakanalen) zijn twee gevestigde begrippen in de mediawereld, maar red je het daarmee? Het besef groeit dat een boodschap pas betekenis krijgt en dus effectief is als die matcht met de juiste context. En daarmee wordt context één van de drie factoren om rekening mee te houden.

Over context is nog relatief weinig bekend en bovendien is het een lastig grijpbaar begrip omdat het veranderlijk en dynamisch is. Als in relatie tot marketingcommunicatie over context gesproken wordt, gaat het meestal over Umfeld, maar een uitgebreidere invulling is nodig om recht te doen aan de grote rol die context heeft. Reden voor Sanoma om samen met MarketResponse een grootschalig kwalitatief en kwantitatief onderzoek uit te voeren om de volgende drie vragen te beantwoorden: wat is context, waarom is context belangrijk en hoe kan je als marketeer context voor je laten werken? Omdat de werking van context grotendeels onbewust plaatsvindt, is gebruik gemaakt van de kwalitatieve techniek van verhaalkunde, aangevuld met een kwantitatief verdiepingsonderzoek om ook de cijfers achter de inzichten te vangen.

Drie contextvariabelen
In het kwalitatieve deel van het onderzoek zijn op het online verhalenplatform van MarketResponse meer dan 200 verhalen verzameld over de mediaconsumptie van Nederlanders uit het consumentenpanel van het onderzoekbureau. Dit op zich geeft een rijk beeld van de  lees-, luister- of kijkmomenten zoals die door consumenten zelf zijn geduid. Het ging hierbij niet om de context waarin reclame getoond wordt (Umfeld), maar om de context zoals door respondenten geschetst in de opgehaalde verhalen. Geconcludeerd kan worden dat die context bestaat uit drie lagen:

 1. De context dat ben ik: de betekenis die iemand geeft aan content wordt innerlijk gevormd, en zijn ook bepalend voor de actie. Persoonlijke waarden, doelen, emoties, rollen en herinneringen kleuren de wijze waarop content wordt geconsumeerd maar oefenen ook invloed uit op wat er wordt geconsumeerd. Mensen spiegelen content naar hun eigen context (verhalen roepen vaak ook weer eigen ervaringen op).
 2. Context is het moment: het tijdstip, de tijd van het jaar of recente gebeurtenissen en de associaties die daarbij horen, kunnen ervoor zorgen dat men content op een andere wijze betekenis geeft.
 3. Context is de fysieke omgeving: externe prikkels zoals geluid, sensaties als geur, de reden waarom men zich op die plek bevindt en de aanwezigheid van andere personen hebben invloed op de voorkeur voor een contenttype.

Betekenis voor branded content
Wil branded content nog effectiever en  betekenisvoller zijn, zal het inhoudelijk moeten worden geladen met contextvariabelen – de individuele beleving, het moment en de fysieke omgeving – die passen bij het merk. Een goed beschreven en herkenbare context dringt binnen tot de lezers en laat hen de content beleven. Inzichten uit dit onderzoek en ondersteunend bewijs uit eerder wetenschappelijk onderzoek lijken er op te wijzen dat, als mediaconsumenten zich kunnen identificeren met en verplaatsen in de beschreven context, dit een reeks aan associaties en een grotere betrokkenheid oproept. Als de beschreven context meer bevat dan een beschrijving van de directe omgeving of het moment en weet in te spelen op persoonlijke herinneringen, emoties, inzichten, gedrag of houdingen, kan deze iets losmaken bij de lezers en hen aanzetten tot actie.

Betekenisgeving
Context is de achtergrond waartegen iets zijn betekenis krijgt, de diepere lading. De conclusie uit dit onderzoek is dat ten eerste betekenisgeving geheel afhankelijk is van de individuele beleving. Ten tweede dat wie zich daadwerkelijk wilt verbinden met de consument, hen persoonlijk moet kunnen aanspreken op zaken die zich op dat moment afspelen in hun leven. In klantsegmentatie hoeft het dus niet alleen te gaan over sociodemografica, maar kan je consumenten ook aanspreken op basis van een gedeelde ervaring. Betekenisgeving verloopt via een proces van confrontatie, herkenning, associaties, verbeelding, erkenning en markering en zorgt al dan niet voor identificatie op grond van emoties, associaties en opgeroepen ervaringen en herinneringen. Zo werkt ons brein: we proberen constant betekenis te geven en zoeken als het ware een optimum tussen content (inhoud), confrontatie (medium) en context (decor). Als dat congruent is, is er een maximale openstelling voor de boodschap. Als content qua inhoud aansluit op de behoeften, emoties en waarden van de consument én op het juiste moment getoond wordt in een passende omgeving, dan kunnen we spreken van contextmarketing.

Zonder context heeft content geen betekenis. De uitdaging is om de context van individuen te kennen en de boodschap ten dienste van individuen te laten staan. Als deze bovendien in hun favoriete, vertrouwde mediaomgeving te zien is, wordt communicatie echt persoonlijk en dat raakt.

Update: alle bevindingen uit het onderzoek zijn gevat in een whitepaper, klik hier om deze te lezen.

Wil je meer weten over het onderzoek? Stuur een mail naar: dennis.hoogervorst@sanoma.com

Aandacht bepaalt merkherinnering, vertrouwen en affiniteit

Grootschalig onderzoek Sanoma en Braynz brengt aandachtsfunnel in kaart

Al jaren wordt geopperd dat we media niet alleen op hun bereik moeten beoordelen; kwalitatieve criteria zouden een betere indicatie geven van de effectiviteit van communicatie. Eigenlijk zou het meer moeten gaan om ‘gezien worden’ dan om ‘zichtbaarheid’, maar in de meeste gevallen wordt het effect van reclame nog altijd bepaald aan de hand van uitgeleverde/gerealiseerde aantallen (bereik, impressies, oplage, clicks, etc.). Er lijkt echter inmiddels een voorzichtige verschuiving gaande te zijn waarbij adverteerders er de voorkeur aan geven om hun campagne-effectiviteit te staven aan de hand van kwaliteit van bereik. Dat levert de nodige discussies op – een echte marktstandaard is er niet – want hoe meet je de kwaliteit van bereik op een betrouwbare manier en wat zijn de meest geschikte maten hiervoor? Voor wat betreft online reclame zijn de nodige gegevens beschikbaar, denk aan leesduur, maar voor printuitingen is dat niet het geval en deze zijn ook niet op dezelfde manier ‘passief’ te registreren. Reden voor Sanoma om te onderzoeken of en hoe dat toch inzichtelijk gemaakt kan worden.

Grootschalig, innovatief onderzoek
Doelstelling was om de mate van aandacht (kijkduur) voor commerciële uitingen in kaart te brengen en deze te kunnen relateren aan impact (merkoverdracht). Om de onderzoeksvraag goed te kunnen beantwoorden, is gekozen voor een onderzoeksaanpak met verschillende titels en kanalen. Er is een evenwichtige keuze gemaakt uit het Sanoma-portfolio met general– en special interest-titels, zowel print als online en zowel advertenties als branded content. Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met het Nederlandse neuromarketingbureau Braynz (sinds 1 november onderdeel van Blauw Research), gebruikmakend van de kennis en ervaring én het online eyetracking-platform van het Engelse onderzoeksbureau Lumen Research. De kijkduur voor redactionele artikelen, advertenties en branded content is geregistreerd door middel van (online) eyetracking, vervolgens is de onbewuste impact – vertrouwen en affiniteit – van commerciële uitingen gemeten via een Impliciet Reactie Tijden (IRT)-onderzoek en tot slot is de expliciete merkherinnering uitgevraagd met een vragenlijst.  In totaal zijn 85 uitingen/merken getest bij een steekproef van ruim 1.200 Nederlandse consumenten.

Zichtbaar ≠ gezien
Om effect te kunnen hebben moeten uitingen zichtbaar zijn, daadwerkelijk gezien worden én lang genoeg bekeken worden om een effect in het brein te realiseren. Dat klinkt als een open deur, maar dit proces is nu ook cijfermatig te onderbouwen. Het verloop tussen het bereik en het aantal mensen dat voldoende lang kijkt om zich de merkboodschap te herinneren noemen we de aandachtsfunnel. Zichtbaarheid heeft een statistische relatie met kijkduur: hoe langer advertenties zichtbaar zijn, hoe langer ze bekeken worden. Vervolgens is er een relatie tussen kijkduur en merkherinnering: hoe langer men kijkt naar de advertentie hoe beter men zich dit herinnert. Voor wat betreft advertenties geldt een minimum van 1 seconde: als een advertentie korter dan 1 seconde wordt bekeken, dan is er nauwelijks een merkeffect waarneembaar. Aangezien in branded content het merk minder prominent aanwezig is, vergt dit wat meer tijd: het effect is optimaal vanaf 10 seconden, maar ook met een kortere kijkduur worden er al merkelementen opgemerkt en herinnerd. Er blijkt ook een positieve relatie te zijn tussen kijkduur en impliciete associaties: aandacht correleert met merkvertrouwen (‘vertrouw ik’) en affiniteit (‘voor mij’) in een vergelijkbaar patroon als bewuste merkherinnering. De geteste content leert dat ‘engaging’ redactionele content de aandacht voor advertenties stuurt en daarmee impact versterkt. De context is van groot belang.

Printadvertenties meest geschikt voor beïnvloeden awareness
De relatie kijkduur en merkherinnering vormt een robuuste en stabiele eenheid. Het onderzoek toont aan dat branded content een effectief middel is, dankzij een grotere mate van aandacht effectiever dan online display. Daarbij maakt het niet heel veel uit via welk kanaal de branded content wordt gepresenteerd: zowel print als online leveren voldoende lange kijktijd. Print en met name printadvertenties blijken bijzonder effectief te zijn om merkoverdracht te genereren. In vergelijking met online display wordt er gemiddeld 4x zo lang naar printadvertenties gekeken wat uiteindelijk 5 tot 10 keer meer impact oplevert.

Dit nieuwe, grootschalige en innovatieve onderzoek geeft meer inzicht in het belang van aandacht en biedt zelfs een maat voor effectieve aandacht: het percentage ‘Effective Attention Contacts’ (EAC) betreft het deel van het bereik dat lang genoeg naar een uiting heeft gekeken om zich het merk te herinneren. Een uitgebreidere publicatie met de resultaten van het onderzoek is begin 2020 beschikbaar.

Wil je meer weten over het onderzoek? Stuur een mail naar: dennis.hoogervorst@sanoma.com

Deelnemen met je merk of product aan de Libelle Zomerweek

Inschrijving 2020 gestart

Van 14 t/m 20 mei barst het allerleukste feest van het jaar los: de Libelle Zomerweek! Ruim 82.000 vrouwen uit het hele land reizen af naar het Almeerderstrand om te shoppen, nieuwe producten te proeven en te proberen, modeshows bij te wonen en inspirerende workshops te volgen. Of het nu gaat om verkoop, beleving, feedback of iets anders: op dit event kom je in een sfeervolle omgeving in contact met leuke vrouwen die samen hun tassen vol shoppen tijdens een gezellig dagje uit.

Dit maakt de Zomerweek uniek
Op de Zomerweek beleven de bezoekers een dagje ‘live’ Libelle. Libelle bereikt per maand meer dan 4,3 miljoen vrouwen en ook de Zomerweek is al jarenlang zeer succesvol. De bezoekers, vrouwen van drie generaties geven er gemiddeld € 88,- per dag uit, exclusief entree-, horeca- en reiskosten. Door aanwezigheid in het hart van de doelgroep verhoog je niet alleen je naamsbekendheid, maar zullen bezoekers je product of dienst uitproberen, zien en kopen. Elk jaar heeft de Zomerweek een thema dat wordt doorgevoerd in de kleinste details. Dit jaar halen we Azië dichterbij met het thema ‘Oriental Garden’, waarbij we een inspirerende dosis verwondering naar het Almeerderstrand brengen.

Deelnemen aan de Zomerweek
Deelnemen aan de Zomerweek kan met een stand of tent, maar er kan ook een pakket op maat worden samengesteld. Er zijn verschillende specials en sponsormogelijkheden, en ook de inzet van media is mogelijk. Het salesteam van de Libelle Zomerweek helpt graag bij het samenstellen van een pakket dat precies bij je doelstellingen past.

De inschrijving voor de Libelle Zomerweek 2020 is inmiddels gestart. Mis het niet en zorg dat je met je merk of product aanwezig bent tijdens de komende editie van dit unieke buitenevenement. De afgelopen edities waren succesvol, nagenoeg uitverkocht en de feedback van deelnemende exposanten zeer positief.

Wil je meer weten? Bezoek de website of mail naar info@libellezomerweek.nl

De (aanstaande) ouder wil duurzamer leven

De (aanstaande) ouders willen graag het beste voor hun kinderen. Steeds meer ouders zijn er zich bewust van dat ze onze wereld ook in de toekomst willen behouden voor de toekomstige generaties. Daarom hebben deze ouders steeds meer behoefte aan duurzame producten.
Reden te meer om het onderwerp ‘duurzaamheid’ op te nemen in het doorlopende First Time Mums onderzoek, waarbij (aanstaande) ouders worden ondervraagd over het oriëntatie- en aankoop proces voor 60 verschillende producten.

First Time Mums onderzoek – resultaten mbt duurzaamheid
Ruim drie kwart van de First Time Mums heeft sinds de geboorte van haar kind, de voeding aangepast en eet vooral meer groente. 18% eet meer biologische producten en 12% minder vlees dan vóór het ouderschap.

Op het gebied van duurzaamheid doet men met name aan afvalscheiding. 29% Van de (aanstaande)moeders houdt bij de keuze van een product rekening met de kwaliteit (langere levensduur) en 21% let op de energiezuinigheid van apparaten.

Er is vanuit de prille ouders zeker behoefte om voor bepaalde producten meer keuze in duurzaamheid te wensen, zoals luiers (36%), schoonmaakproducten (31%) en speelgoed (28%).

Bekijk hier de resultaten uit het First Time Mums onderzoek.

De bezoeker van het In de wolken Festival
Ook op het in de wolken Festival in oktober, waar we in 3 dagen tijd 16.900 (aanstaande) jonge ouders hebben ontmoet, kwam duurzaamheid terug als onderwerp. Veel exposanten toonden duurzame producten, zoals Nestlé met NaturNes Bio, een nieuwe, biologische babyvoedingslijn, die het veeleisende leven van ouders op een natuurvriendelijke wijze ondersteunt. Ook Yoni en Sanature, beiden gericht op duurzaam maandverband stonden volop in de belangstelling bij de doelgroep. Het liep er storm.

Verschillende bezoekers gaven specifiek aan op zoek te zijn naar producten en merken met een duurzaam randje, Alleen het beste best voor je kind is goed genoeg. De vrouw die we spraken bij Petit & Jolie (duurzame huidproducten) vertelde dat zij voor haar kraamcadeau ’s heel specifiek vraagt naar duurzame producten.

Kortom, duurzaamheid leeft onder (aanstaande) ouders. Dit biedt kansen voor de merken die zich op deze doelgroep richten.

Kom ontbijten op het In de wolken Festival!

Het aftellen is begonnen. Op 17, 18 en 19 oktober organiseert Ouders van Nu de tweede editie van het In de Wolken Festival. In de Expo Haarlemmermeer kunnen (aanstaande) ouders kennismaken met ruim 100 merken, workshops volgen en inspiratie opdoen. Op donderdag 17 oktober, vlak voor de opening van het event, zijn b2b relaties van harte welkom om te ontbijten op het festivalterrein.

Tijdens het ontbijt delen we een aantal trends op het gebied van parenting met je. Aansluitend wordt de beurs geopend voor de bezoekers door Naomi van As en kun je uiteraard zelf ook een rondje maken over het terrein. Geïnteresseerd zijn om bij dit ontbijt aanwezig te zijn? Of op een ander moment het festival bezoeken? Neem contact op met je accountmanager.

Margriet Winterfair 2019: Mis het niet!

Van 22 t/m 28 november komen 71.000 vrouwen uit het hele land naar de Brabanthallen ‘s-Hertogenbosch om te genieten van het gezelligste winterfeest: Margriet Winterfair! Dé perfecte kans om jouw merk in de spotlight te zetten. Dit is al mogelijk vanaf € 2.205,- en kan ook op unieke manieren door bijvoorbeeld het geven workshops of meedoen aan de modeshow. Nieuw dit jaar zijn mogelijkheden om met jouw merk te schitteren in de Winterfair-app of op de City signing. Benieuwd wat Margriet Winterfair voor jouw merk kan doen? Neem contact met ons op via info@margrietwinterfair.nl of met één van de accountmanagers https://www.margrietwinterfair.nl/exposanten/contact/

Stijlvol Wonen lanceert nieuwe inspiratietool SWipe

Stijlvol Wonen presenteert een nieuwe onafhankelijke website met interactieve tool: SWipe! Je stelt zelf je moodboards samen met je favoriete interieurfoto’s en kunt bovendien contact leggen met een netwerk van professionals in Nederland en België.

Hoe werkt het?
Met een reeks filters geef je precies aan wat je woonstijl is en voor welke ruimtes je inspiratie zoekt. Vervolgens presenteert SWipe een persoonlijke selectie foto’s. Deze komen op je moodboard terecht door ze naar rechts te ‘swipen’. Wil je contact met de ontwerper achter een mooie foto? Dan tik je op het i-icoontje om rechtstreeks je vraag te stellen. Hoofdredactrice Leen Verstraelen: “We hebben van elke foto bijgehouden wie de interieurontwerper is, wie de zitbank heeft geleverd, het behangpapier, de vloer enzoverder. Zodra deze professionals besluiten om met onze SWipe mee te werken, kan de gebruiker hen rechtstreeks benaderen. Dus de databank van professionals zal de volgende maanden groeien. Nu hebben we trouwens zo’n 6.000 foto’s in de SWipe zitten met zeer recente interieurs.”

Is het een app?
Het is geen echte app, maar een online tool die op alle mobiele toestellen en op desktop werkt. Zo kies je zelf waar en wanneer je aan het ‘swipen’ gaat. Het enige wat je moet doen is een gratis account aanmaken waardoor we je persoonlijke moodboards kunnen aanmaken (net zoals bij Pinterest bijvoorbeeld). Verder op de website vind je trouwens nog inspirerende artikels van de Stijlvol Wonen-redactie, abo-acties, wedstrijden en meer.

Wat maakt SWipe uniek?
• Inspirerende interieurfoto’s met het Stijlvol Wonen-kwaliteitslabel
• Toegang tot professionals in België en Nederland
• Swipe je foto’s in één beweging naar je moodboards
• Deel alles via social kanalen met je vrienden en familie

Surf naar stijlvol-wonen.com en ontdek zelf!

Word SWipe partner …
• Als adverteerder profiteer je mee van de kracht van Stijlvol Wonen en word je rechtstreeks gelinkt aan de consument vanuit inspiratie & emotie.
• Op de partnerpagina vinden gebruikers meteen alle informatie over jouw bedrijf terug.
• Gebruikers kunnen rechtstreeks contact opnemen en meer foto’s of projecten zien.
Voor adverteerders zijn er drie jaarpakketten op maat uitgewerkt.

Wil je meer informatie? Neem contact op met jouw  account of mail naar saleshomedeco.nl@sanoma.com.

NUsport lanceert jaarboek 2019

NUsport is onderdeel van NU.nl en het online platform voor de sportliefhebber. Met altijd het laatste sportnieuws, verslaggevers ter plaatse, achtergronden, columns en liveblogs met veel ruimte voor foto’s, video’s en statistieken. Voor de sportliefhebber is NUsport onderdeel van de dagelijkse routine, en een vertrouwd merk.

Dit jaar lanceert NUsport een jaarboek over het jaar 2019. Dit wordt een prachtige glossy cadeauspecial (172 pagina’s) met de meest spectaculaire sportfoto’s van het jaar en interviews met spraakmakende sporters. En in deze prachtige special staat de uitslag van de NUsport Awards: de sportvrouw, sportman, het talent, de trainer, het team en het sportmoment van 2019. Het NUsport-publiek beslist wie wint!

Welke sporters gaan het volgens NUsport maken in 2020? En zo nog heel veel meer moois. Een special met foto’s van voetbal, Formule 1, wielrennen, schaatsen, tennis etc. waar je naar blijft kijken. Prachtportretten van dé sporters van dit jaar, geschoten door top sportfotograaf Pim Ras.
Kortom: een special die je niet wil missen, een special die je graag cadeau doet.

Met het NUsport jaarboek zet Sanoma in op de doelgroep mannen 20-60 jaar. Een doelgroep die op NUsport online al goed vertegenwoordigd is. Benieuwd naar de verschillende adverteerders mogelijkheden? Klik hier!

Scoupy lanceert een ‘probeer gratis’-campagne

Consumenten kunnen 6 verschillende producten van A-merken proberen, met 100% cashback. De campagne is het startschot van een rebranding van de grootste cashback-app van Nederland, waarmee je kunt besparen op je boodschappen.

Meer voordelen voor adverteerders
Naast het optimaliseren van de app en website, is de huisstijl vernieuwd en is er een nieuwe communicatiestrategie geïmplementeerd. Deze biedt nieuwe voordelen voor adverteerders, zoals een betere productzichtbaarheid en een hogere conversieverwachting.

Jouw product in de spotlights

In de ‘Scoor je voordeel’-campagne staan de gepromote producten op een podium, in de spotlights. Jouw product is dus letterlijk de ‘hero’ van de uiting. In samenwerking met Panel Inzicht is de campagne voor livegang getest met een uplift van 35%-punt in productzichtbaarheid en13%-punt in conversieverwachting als testresultaat.

Targeting met impact

Scoupy is een online platform, waarbij meer dan 2 miljoen geregistreerde users gebruikmaken van de gratis Scoupy-app en/of de website. De campagne is dan ook digital en mobile first met focus op online en inpage video. Gericht op impactvolle targeting en retargeting, midden in de doelgroep.

De campagne draait om de 4 weken via online video, inpage video en/of TV, via social, NUshop & NUfolder. Maar ook via nearstore digital signs, bannering op het Sanoma netwerk, in print via o.a. Margriet, Libelle en Veronica en uiteraard via de eigen kanalen. De nieuwe video’s bekijk je hier.

Wil je jouw product ook in de spotlights zetten tijdens een volgende campagne? Of wil je meer weten over samenwerken met Scoupy? Stuur een mail naar: sales@scoupy.com.

 

Zo leuk was Libelle Zomerweek

Eind Mei hebben we de Libelle Zomerweek georganiseerd. Wat een fantastisch feest was dat! Zo’n 350 merken/bedrijven zijn daar in contact gekomen met 81.100 vrouwen en hebben daardoor de enorme impact ervaren van live contact met hun doelgroep. Wil je hier met jouw merk/bedrijf ook van profiteren dan bieden we na de Zomer nog een aantal prachtige evenementen waar je aan deel kunt nemen. Dat zijn Tina Festival, de vt wonen&design beurs, het In de wolken festival, de viva400 én de Margriet Winter Fair. Een activatie op een van onze events? Een crossmediaal plan waarin het event een belangrijke rol speelt? Het kan allemaal! Neem contact op met je accountmanager of check deze website.

Terugblik van Libelle Zomerweek zien? Klik hier!

Story, Nouveau en Tina grote groeiers magazinemerken op social media

Uit de MMA Social Media Monitor blijkt dat het totaal aantal volgers van magazinemerken op social media, in het eerste kwartaal van 2019, met 3% stijgt ten opzichte van het vierde kwartaal van 2018. YouTube en Instagram groeien binnen de magazinemedia branche het snelst. YouTube ziet het aantal volgers met 15% stijgen, Instagram groeit met 9% en Pinterest ziet het aantal volgers met 3% toenemen. Het aantal volgers op Facebook en Twitter blijft stabiel. Ook onze Sanoma magazinemerken laten mooie stijgingen zien. Story (+11%), Nouveau (+10%) en Tina (+10%) zitten in de top 10 van merken met de grootste groei op social media.

AutoWeek en vtwonen populairste magazinemerken op YouTube en Instagram

AutoWeek heeft van alle magazinemerken de meeste abonnees op YouTube en vtwonen de meeste volgers op Instagram, beiden zijn ze ook binnen hun segment de populairste merken op social media. Niet alleen AutoWeek en vtwonen zijn nummer 1 binnen hun segment, ook Tina (Jongeren), Flow (Mind & Body), Ouders van Nu (Opvoeding) en Veronica Magazine (RTV) hebben binnen hun segment de meeste volgers/abonnees op social media.

Aandelen per kanaal

Ruim de helft van alle volgers van magazinemerken op social media zijn nog altijd op Facebook te vinden (55%), maar het aandeel van Facebook daalt wel. Ook Twitter verliest steeds meer terrein. Het aandeel bedraagt momenteel 14%. Een kwart van de volgers van magazinemerken komt inmiddels via Instagram (24%). Ook het aandeel van YouTube stijgt en komt in kwartaal 1 2019 uit op bijna 4% en heeft Pinterest ingehaald (3,6%).

Meer informatie over de MMA Social Media Monitor vind je hier.

 

NU.nl grootste digitale bereikpartner in Nederland op het gebied van Formule 1

Door de komst van het GP-spel is de Formule 1-propositie op NU.nl nog rijker geworden. Adverteerders en merken konden hun boodschap al integreren binnen de F1-podcast De Boordradio, contextual targeting rondom redactionele F1-artikelen, pre-rolls voorafgaand aan F1-videoformats en advertorials rondom F1-content. Met het GP-spel wordt nu ook engagement toegevoegd aan al deze touchpoints.

Ruim 45.000 deelnemers GP-spel
Het GP-spel heeft al voor de start van het seizoen liefst 45.493 deelnemers getrokken. Het spel rond de Formule 1 is daarmee het grootste F1-managerspel in Nederland.

In het GP-spel krijgen deelnemers een budget van 100 miljoen euro om voor elke race een team van vier coureurs samen te stellen. De uitslag van de betreffende Grand Prix is bepalend voor de punten die verdiend kunnen worden. Hiermee zijn weer mooie prijzen te winnen.

Adverteermogelijkheden GP-spel
Het GP-spel maakt het voor adverteerders en merken mogelijk om vanuit een context die meer is gericht op gamefication en engagement een grote groep F1-fans te bereiken.

Alles is mogelijk: sponsoring, display, content, prijzen eindklassement, partnerprijs per GP-ronde, zichtbaarheid in NU.nl Formule 1-nieuwsbrief, zichtbaar in e-mail met resultaten GP-spel na elke ronde, NU.nl Instagram-post/story.

Cijfers Formule 1 op NU.nl
Tijdens het Formule 1-seizoen in 2018 had NU.nl:
– 110 miljoen pageviews op Formule 1-artikelen en liveblogs
– 1,5 miljoen videostarts voor Formule 1-video’s

Zo laat je in één week 82.000 vrouwen kennismaken met je merk of product

Sanoma organiseert van 23 mei t/m 29 mei de Libelle Zomerweek! De plek om jouw doelgroep te ontmoeten. Met dit jaar het thema Tropical Party.

De Libelle Zomerweek is hét gezelligste feestje van Nederland! Ruim 82.000 vrouwen uit het hele land komen samen met hun moeder, zus, vriendin of collega om te genieten van een dagje ‘live’ Libelle. In de aanloop naar -, tijdens – en na afloop wordt er via alle mediakanalen van Libelle veel aandacht gegeven aan dit prachtige evenement. Hier kan jouw merk/bedrijf van mee profiteren. Dus niet alleen door het live contact met 82.000 leuke vrouwen tijdens het event zelf maar ook door contact met miljoenen vrouwen via de andere mediakanalen. Ben je bijvoorbeeld op zoek naar feedback op je merk, heb je een introductie, wil je iets verkopen of wil je een verhaal vertellen aan deze interessante doelgroep, maak dan gebruik van de kracht van de Libelle Zomerweek.

In de bijlage meer informatie over de Libelle Zomerweek. Graag bespreken we samen met jou de mogelijkheden om jouw merk/bedrijf hiervan te laten profiteren. Neem contact op met je account manager of stuur een mail naar info@libellezomerweek.nl.

Libelle grootste online vrouwentitel

Opnieuw is Libelle de grootste online vrouwentitel van Nederland! In december bereikte Libelle bijna 2 miljoen unieke bezoekers op doelgroep 6+ en ruim 1,9 miljoen unieke bezoekers op de doelgroep 13+.

Bron: NOBO

Het bereik van printmagazines blijft stabiel

Veel magazines in de categorieën opinie, culinair en Reis & Recreatie zien hun bereik stijgen. Dit blijkt uit de laatste NOM Print Monitor 2018-IV die op 10 januari is gepubliceerd.

Het totaal bereik van printmagazines is ten opzichte van de vorige meting (2018-III) stabiel. Printmagazines bereiken in totaal 11,3 miljoen mensen. Dit is 78% van de Nederlandse bevolking (13 jaar en ouder). Vrouwen (83%), hoogopgeleiden (81%) en welstandigen (83%) zijn nog altijd de heavy magazine lezers.

De top 3 van betaalde magazines met het hoogste bereik blijft onveranderd en is nog steeds in handen van Sanoma: Libelle (1,5 miljoen), Donald Duck (1,5 miljoen) en LINDA. (1,3 miljoen).

Sanoma titels

Sanoma bereikt met haar printportfolio 50,5% van de Nederlandse bevolking per maand (7,3 miljoen mensen van 13 jaar en ouder); 59,3% van de vrouwen en 41,5% van de mannen.

Sanoma titels die nummer 1 zijn binnen hun categorie:

 • Libelle nummer 1 in categorie Vrouwenbladen
 • AutoWeek nummer 1 in categorie Auto- en motorbladen
 • Veronica Magazine nummer 1 in categorie RTV-bladen
 • Ouders van NU nummer 1 in categorie Opvoedingsbladen
 • Donald Duck nummer 1 in categorie Jongerenbladen
 • vtwonen nummer 1 categorie Woon-, tuin-, DHZ-bladen

Consument heeft vertrouwen in sterke magazinemerken

In tijden van dalend vertrouwen zijn sterke magazinemerken voor de consument belangrijker dan ooit te voren, zegt Joyce Nieuwenhuijs

Het vertrouwen in Nederland daalt sinds de recessie van 2008 nog elk jaar. Vooral bankiers, politici en social media worden als het minst betrouwbaar gepercipieerd. Het vertrouwen in social media is het sterkst gedaald. Slechts 19 procent geeft aan social media te vertrouwen, zo blijkt uit onderzoek. Door nieuwe technologieën kunnen we steeds makkelijker voor de gek gehouden worden. Het wordt steeds lastiger om te bepalen wie we kunnen vertrouwen. Daar komt nog bij dat informatie snel, en in grote hoeveelheden tot ons komt. Het onderscheid maken tussen betrouwbare en niet betrouwbare informatie vraagt veel van de consument. Daarmee zijn vertrouwde merken een belangrijke filter. Magazinemerken zijn zelfs een baken.

Joyce Nieuwenhuijs legt uit: ‘Vertrouwde magazinemerken zijn nu belangrijker dan ooit tevoren. Lees, koop of ervaar je iets binnen jouw vertrouwde merk, dan twijfel je niet aan de betrouwbaarheid. Je vertrouwt het merk en daarmee de boodschap. Het is dan ook niet voor niets dat alleen vertrouwen in échte journalistiek met 5 procent is gestegen.’
Door jarenlange binding met consumenten heeft Sanoma een vertrouwensband met hen opgebouwd. Nieuwenhuijs geeft een voorbeeld van twee jaar geleden. ‘Hoewel na de terroristische aanslag in Parijs werd afgeraden om drukke plekken te bezoeken, was het op de Margriet Winterfair drukker dan ooit.’

Meer voorbeelden: een artikel over de pil in Libelle en Margriet zorgde voor een enorme toename in de vraag naar de pil, en daarmee een drastische verlaging in geboortecijfers.
Ouders van Nu droeg twee jaar geleden bij aan het verlengen van verlof voor vaders. Het magazinemerk verzamelde 41.000 handtekeningen en bood die aan minister Asscher aan. Hij kondigde twee weken later aan het verlof te gaan verlengen.
Het ministerie van Buitenlandse Zaken haalde alle informatie over de ramp met de MH17 uit de liveblog van NU.nl, in plaats van bij het ANP en Viva kwam in 2017 met een #IkOok campagne, nog vóór #metoo, waardoor het aantal aanmeldingen bij Centrum Seksueel Geweld verdubbelde.

Nieuwenhuijs: ‘Vroeger fungeerden onze merken al als influencer. Zelfs al voordat het woord influencer ontstond. We maken dus impact en zetten Nederland in beweging.’

“Wekelijks lezen 1,7 miljoen mensen Libelle. Dat zijn 30 volle Johan Cruijff arena’s vol!”

Cijfers onderstrepen dat het vertrouwen in magazinemerken heel groot is: 73 procent van de lezeressen van een betaald tijdschrift ziet dit als een betrouwbare bron van informatie. Nog eens 57 procent haalt ideeën uit advertenties van het favoriete magazine. De koopintentie onder trouwe abonnees is maar liefst 45 procent.

Zo bleek uit onderzoek in samenwerking met IPG Mediabrands over vertrouwen in mediatypen dat ook nog eens laat zien dat het vertrouwen wat de consument heeft in sterke merken, een grote invloed heeft op de mate waarop een commerciële boodschap wordt geconsumeerd. ‘Als je een advertentie namelijk in een vertrouwde omgeving plaatst, zorgt dit voor een verhoogde impact op de merkvoorkeur (+52.4%) en op de koopintentie. Kijken we naar de verschillende typen media, dan zien we dat de gepercipieerde betrouwbaarheid van het product en het merk en de koopintentie hiervan binnen magazines, print dus, nóg hoger ligt dan binnen een online omgeving. Bij trouwe lezers is dit effect deze zelfs nog 4 procent hoger.’

Het is een indicatie dat de langdurige band en binding die abonnees met ‘hun’ merk hebben opgebouwd, leidt tot nog meer vertrouwen in het merk. Daar komt volgens Nieuwenhuijs nog bij dat een boodschap die gelezen wordt vanaf een printmedium beter wordt verwerkt in de hersenen en daardoor langer blijft hangen. ‘Daarmee blijft print een enorm krachtig middel om de doelgroep te bereiken en in beweging te zetten. Een essentieel onderdeel van iedere crossmediacampagne dus.’

Libelle bestaat volgend jaar 85 jaar en bereikt maandelijks ruim anderhalf miljoen vrouwen online en trekt jaarlijks 84.000 bezoekers naar de Libelle zomerweek. Maar vergis je niet: Libelle bereikt nog steeds de meeste vrouwen met print. Wekelijks lezen 1,7 miljoen mensen Libelle. Dat zijn 30 volle Johan Cruijff arena’s vol!

Bron: Adformatie

 

Seks, slapen of Kek Mama lezen

Aandacht moet je verdienen.

‘Als Kek Mama binnenkomt, schop ik mijn gezin de deur uit’, mailen lezeressen naar hoofdredacteur Sara van Gorp. Om die onverdeelde aandacht te verdienen, moet elke pagina van Kek Mama onweerstaanbaar zijn. En dat geldt ook voor de campagnes met partners, zodat zij kunnen meeliften op die aandacht.

Door Sara van Gorp, hoofdredacteur Kek Mama

Onze grootste concurrent is slaap. Want slaap is schaars voor moeders met jonge kinderen. Dé dilemma’s: seks of slapen, iets leuks doen met vriendinnen of slapen, en dus ook Kek Mama lezen of slapen. Alles wat wij in Kek Mama brengen moet onweerstaanbaar zijn. Anders heeft een moeder wel wat beters te doen. Als de slaap niet lonkt, dan zijn het wel kind, wederhelft of werk die tijd vragen. Dus: elke pagina van Kek Mama magazine is een cadeau. De geestigste, scherpste pen. De verrassendste foto waar je naar blijft kijken. En juist daardoor krijg ik berichten van lezeressen waarin ze me zeggen: ‘Als Kek Mama op zaterdag binnenkomt, schop ik mijn gezin de deur uit en pak ik dat moment helemaal voor mezelf.’ Ruim 60 procent van de Nederlanders vindt een magazine lezen een cadeautje voor zichzelf, blijkt uit onderzoek van Sanoma. En met dat cadeau liggen ze op de bank, in bed of bad. Zo kunnen ze lekker een verhaal uitlezen zonder haastig door te klikken. Er is onverdeelde aandacht, dat is de kracht van een blad.

Magazines veel effectiever

Niet voor niets kwam uit onderzoek dat magazines veel effectiever zijn dan gedacht als het om brandbuilding van adverteerders gaat. Op emotieoverdracht, positieve breinpositie en ROI scoren magazines een top 3 positie. Terwijl adverteerders en bureaus verwachten dat dat veel lager ligt. Via een magazine kom je extreem dicht bij je doelgroep, op een ontspannen moment. Lezeressen zitten in de Kek Mama-bubbel en lezen dan een persoonlijk interview over de geldstress die kinderen met zich mee kunnen brengen. Dat is dan een advertorial van ABN Amro die gaat over het nieuwe beleggen voor je baby, maar doordat de tone of voice, insteek én uitstraling honderd procent Kek Mama is, komt het binnen. Geen wonder dat uit ons onderzoek blijkt dat maar liefst 83 procent van de lezers ideeën haalt uit advertenties in tijdschriften. En 80 procent van de Nederlanders waardeert magazine-advertenties.

Tips doen we alleen online

Van ons hoeven lezeressen niks, dat is extra relaxed. Geen tips, geen how to, geen raad. Om te zorgen dat onze lezeressen ook echt élke pagina willen lezen, hebben we al het praktische gedoe uit het magazine gegooid. Een artikel over, ik noem eens een dwarsstraat, kolven is paginaverspilling voor alle moeders die die onzalige fase al mijlenver achter zich hebben liggen. Dat soort specifieke fase-onderwerpen kunnen ze op Kekmama.nl lezen, en dat doen ze dan ook 700.000 keer per maand.

Meer printbereik door nieuwe focus

In de afgelopen vier jaar hebben we niet alleen de focus verlegd van praktisch naar mentaliteitsmagazine, we hebben ook onze doelgroep verbreed. We maken Kek Mama nu voor moeders met kinderen van 0 tot 12 jaar in plaats van 4 tot 12 jaar. Juist omdat we in het magazine gaan voor de herkenbare, smeuïge verhalen en voor het gluren bij de buren (van ‘wat ben ik blij dat zij dat ook heeft’ tot ‘wat ben ik blij dat ik dat niet heb’) en niet voor de fase-gerelateerde verhalen kunnen we het voor een bredere doelgroep maken.

En dat betaalt zich uit. Het bereik van Kek Mama print is ten opzichte van 2016 met maar liefst 21 procent gestegen. Onze partners liften daarop mee. En natuurlijk gaan print en online hand in hand. Onze meest succesvolle campagnes, zowel met partners als voor onszelf, zijn onze crossmediale campagnes. Hiermee bereiken we onze doelgroep op elk moment. Op die zaterdag met een verse Kek Mama in bad. Maar ook op de maandagavond als de kinderen net liggen te tukken en onze doelgroep even bijkomt op de bank met Kekmama.nl of ons tegenkomt in haar timeline. En dan moeten we dus zorgen dat ze niet in slaapt valt, ha!

Emotie werkt het beste

Of dat ze eindeloos op instagram blijft hangen. Want er is een overload aan wat er binnenkomt. Of zoals Jasper Bronner, van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Commerciële Communicatie het zegt: er komt steeds meer schaarste van aandacht en een extreme overvloed aan informatie. Uit verschillende studies blijkt dat aandacht een bewezen effect heeft op sales. En ook dat reclames die een emotionele reactie oproepen, het meest succesvol zijn.

De perfecte DNA-match

Met branded content betalen partners voor de aandacht van onze doelgroep. De lezeressen zijn dan al in hun vertrouwde omgeving van het merk waar ze fan van zijn. En krijgen de boodschap van de adverteerder met de tone of voice en de insteek van hun vertrouwde merk gepresenteerd.

Waar wij kunnen, focussen we met onze branded content sowieso continu op emotie. Zoals de zorg van moeders over cyberpesten in onze campagne met KPN bijvoorbeeld. Of een persoonlijk interview met een moeder die na haar scheiding besloot zich bij de kladden te pakken en af te vallen, voor zorgverzekeraar Menzis. Dat werkt alleen als het écht past en als de uitvoering klopt. Ik zit er zelf ook als een terror-oehoe bovenop zodat er de perfecte match is tussen de wens van de adverteerder, het DNA van Kek Mama en dat wat onze lezeres wil weten. Zo betaalt het zich letterlijk uit dat wij super kritisch zijn op alles wat erin komt. En zo blijft elke pagina een cadeautje die de onverdeelde aandacht meer dan waard is.

Tekst: Sara van Gorp, hoofdredacteur Kek Mama

Bijlage: infographic ‘Adverteren in magazines’, ook te zien op Sanoma.nl

 

Unieke samenwerking Renault en NU.nl rondom Dutch Design Week

Renault en NU.nl hebben elkaar gevonden in een unieke samenwerking rond Dutch Design Week (DDW). Centraal in deze samenwerking staat een nieuwe rubriek, toegankelijk  vanuit de homepage van NU.nl, geheel gewijd aan Dutch Design Week. Deze rubriek bestaat uit redactionele  content over het evenement en branded content gemaakt in samenwerking met Renault.

Renault, waar design- en easy life innovaties belangrijke merkwaarden zijn, is sponsor van Dutch Design Week en is daar prominent aanwezig met hun visie op de toekomst van mobiliteit met Renault SYMBIOZ (een autonoom rijdende conceptcar en een huis, als één ecosysteem met elkaar verbonden). Bovendien is Laurens van den Acker, Senior Vice President Corporate design ambassadeur van Dutch Design Week.

“Renault vroeg Sanoma in het kader van hun betrokkenheid bij DDW in branded content aandacht te besteden aan een aantal specifieke onderwerpen rond design en mobiliteit. Dit vonden wij te weinig recht doen aan omvang en belang van hun sponsorship”, aldus Roger Verdurmen, Performance & Branding Solutions bij Sanoma. “Door de unieke samenwerking  met NU.nl kunnen wij Renault DDW echt laten omarmen”. Volgens Gert Jaap Hoekman (hoofdredacteur van NU.nl) past dit uitstekend binnen de strategie van NU.nl waarin voortdurend wordt gestreefd naar relevantie voor de gebruiker en verbreding van interessegebieden. Design is zo’n interessegebied waarvoor de belangstelling zichtbaar toeneemt.

“Wij zagen direct dat de samenwerking met NU.nl, toch het grootste nieuwsplatform, een kans is om onze fysieke aanwezigheid op Dutch Design Week ook online zichtbaar te maken voor een brede doelgroep”, aldus Jos van den Bergh, Manager Marketingcommunicatie bij Renault Nederland. “Door content over toekomstige mobiliteit én de Renault Design Rides met de 45 Renault ZOE modellen vanaf Dutch Design Week te delen maken we elektrisch rijden via NU.nl bij heel Nederland top of mind.”

Eerste campagne NLProfiel met Samsung van start

Een eerste campagne tussen NLProfiel en adverteerder is een feit. Samsung kiest voor NLProfiel om op grote schaal een relevante doelgroep te bereiken. Via NLProfiel wordt getarget op het profiel ‘wielrennen’. Met als doelstelling zichzelf als Tour de France sponsor te profileren.

Door het gemeenschappelijk volume aan data van de drie aangesloten publishers kunnen voldoende getargete profielen binnen de doelgroep ‘wielrenners’ worden bereikt via de verschillende platformen van Sanoma, Telegraaf Media Groep en De Persgroep. De wens vanuit de advertentiemarkt voor betere digitale ‘targeting’ groeit sterk. De samenwerking tussen deze drie grote Nederlandse mediapartijen is het antwoord daarop. NLProfiel biedt merken en hun bureaus de mogelijkheid om door middel van relevante profielen eenduidig over de verschillende mediapartijen heen te kunnen plannen. Essentieel voor het gebruik van data is dat alles binnen de AVG-regelgeving valt, transparant naar consument en marketeer.

De media-inkoop getarget op de segmenten van NLProfiel zijn ingekocht door Starcom via Buy-media.nlBuy-media.nl is een inkoop platform waarmee het mogelijk is om op een eenvoudige en efficiënte manier online media in te kopen. Het platform is in maart dit jaar gelanceerd.

Roos Bulder, Sr Marketing Communication Manager Samsung: ‘We zijn dit jaar als Samsung voor het eerst partner van Team Sunweb. Om onze partnership kenbaar te maken willen we heel gericht de wieler fans bereiken, want voor hen is de content relevant. Door het bundelen van de krachten van de grootste nieuwssites kunnen we deze groep nu ook schaalbaar maken’.

Printmagazine een vertrouwd en betrouwbaar baken

Het is niet voor niets dat Libelle en Veronica Magazine nog altijd een groot abonneebestand hebben. Het zijn titels die meegegroeid zijn met hun lezers en andersom. ‘De gemiddelde Veronica Magazine-lezer voelt zich nog steeds jong, snel en wild’. Lees hier  het artikel op Frank News.

Vier vragen aan Leon Dekker: Marketing Manager Startpagina

 

Hoe gaat het met het Startpagina.nl?

Met 600.000 unieke bezoekers per dag op het platform mogen wij niet klagen.

Wat is dé kracht van Startpagina.nl?

Voor de consument bieden we een overzichtelijke en veilige omgeving om het internet op te gaan, afgestemd op hun behoeften. Startpagina is met name sterk in de 50+ doelgroep. We richten ons op mannen en vrouwen die online graag bij willen blijven, maar wel in een vertrouwde, veilige en overzichtelijke omgeving.

Startpagina.nl is het beginpunt voor de consument op internet, waarbij ze vaak meerdere keren per sessie terugkeren. Daardoor kunnen we ze door de customer journey volgen van oriëntatie tot conversie. Dit maakt Startpagina.nl het ideale platform voor B2B partners, om in verschillende fases van de customer journey contact te maken met potentiële klanten om de kans op een conversie te vergroten.

We weten precies hoe de gebruiker op de site binnenkomt: bijvoorbeeld of zij hun zoektocht starten op naam van een bepaald merk, maar uiteindelijk een soortgelijk product van een ánder merk aankopen. We kunnen deze zoektocht/customer journey in zijn geheel volgen. Daar zit zeer waardevolle informatie in die we ook graag delen met onze B2B partners. Tevens gebruiken we deze informatie om een commerciële samenwerking te optimaliseren. Dit maakt dat de resultaten van samenwerkingen veelal boven verwachting uitkomen.

 Hoe ziet de toekomst van Startpagina.nl eruit?

Startpagina.nl blijft bezoekers, ook in de toekomst, online op weg helpen. Op korte termijn zijn er plannen om de site meer aan de behoeften van onze gebruikers aan te passen. Denk hierbij aan datagedreven personalisatie, branded content proposities en handige ‘how to video’s’. Op die manier kunnen we, naast  performance gerichte campagnes die we nu vooral doen, ook het enorme bereik van Startpagina.nl beter inzetten voor content samenwerkingen met B2B partners.

 Wil je nog iets kwijt over Startpagina.nl?

Startpagina.nl wijst mensen al 20 jaar de weg op het internet, met 4,5 miljoen unieke bezoekers per maand zijn we nog altijd één van de grootste titels binnen Sanoma.

Door onze unieke positie op verschillende plaatsen in de customer journey zijn we het ideale medium voor performance campagnes. Maar ook voor extra bereik van een campagne ben je bij Startpagina uiteraard aan het juiste adres.

 

Meer informatie over Startpagina.nl? Klik hier.

Ouders van Nu organiseert het ‘In de wolk­­en Festival’

Ouders van Nu organiseert dit najaar het ‘In de wolk­­en Festival’. Tijdens dit event op 4,5 en 6 oktober kunnen aanstaande en jonge ouders in de Amsterdam RAI  genieten van alles wat te maken heeft met buiken en baby’s.

Jaarlijks worden zo’n 180.000 baby’s geboren en voor de aanstaande ouders begint zo’n negen maanden daarvoor een enorme zoektocht naar informatie en producten. Ouders van Nu is al meer dan 50 jaar het merk waarbij ouders online en in print terecht kunnen voor informatie in deze zoektocht. En vanaf dit jaar kan de doelgroep van het grootste parentingmerk van Nederland ook rechtstreeks in contact komen met de partners van Ouders van Nu.

Hoofdredacteur Hilde Tholen; “We merkten al een tijd dat er veel behoefte was aan een live event voor jonge ouders in het najaar. En dat zien we ook nu al terug in de kaartverkoop. We zijn nog maar net begonnen met de promotie van dit festival en hebben al bijna 3000 van de ruim 20.000 tickets verkocht. En ook veel van onze commerciële partners, waaronder Babypark, Bugaboo, Jillz 0.0%, Little Label en Kaatje Katoen, hebben inmiddels standruimte gereserveerd.

Naast merken en producten kun je op het In de wolk­­en Festival ook terecht met al je vragen over verzorging, ontwikkeling en ouderschap op het expertplein van Ouders van Nu. Ook vinden er de hele dag door masterclasses en activiteiten plaats. Dat alles in een frisse festivalsfeer met verrassende presentaties en bedrijven, singersongwriters, tipitenten en foodtrucks.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de eventmanager van het In de wolken Festival, Ingrid van Schooten, ingrid.vanschooten@sanoma.com. Be there!

 

 

Ontmoet meer dan 70.000 vrouwen op Margriet Winter Fair

De feestdagen beginnen al in november met Margriet Winter Fair! Van vrijdag 23 november t/m donderdag 29 november zetten we het grote succes van het eerste jaar voort in de Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch. Dit evenement van Sanoma is een 3D-beleving van het merk Margriet. Dé plek waar de doelgroep tot leven komt.

Dit maakt Margriet Winter Fair uniek:

 • Kom vlak voor de feestmaand in contact met meer dan 70.000 vrouwen in de leeftijd 25-75 jaar uit het hele land.
 • Zeven dagen lang worden bezoekers in de Brabanthallen geïnformeerd, vermaakt, geïnspireerd en verleid tot het doen van vele aankopen.
 • Margriet Winter Fair biedt ruimte aan ongeveer 300 exposanten en voor bezoekers zijn er meer dan 15.000 gratis workshopplekken.
 • De gemiddelde besteding van een bezoeker is € 90,- (exclusief reiskosten, catering, garderobe en entree).
 • Extra pluspunt is dat de fair van start gaat aan het eind van de maand als de meeste salarissen al zijn uitbetaald.
 • Het is dubbel feest want dit jaar bestaat Margriet 80 jaar en dat gaan we groots vieren tijdens Margriet Winter Fair!

Wil je meedoen als deelnemer aan het grootste overdekte festival van Nederland? Goed idee! Zo ervaren andere exposanten hun deelname.

Voorproefje? Kijk hier!

Deelnemen of meer informatie? Neem contact op met ons salesteam.

NU.nl gezien als vertrouwd mediamerk

Nederlanders maken zich, in verhouding tot andere landen, weinig zorgen over nepnieuws. In totaal maakt 30% van de Nederlanders zich zorgen over wat waar en wat niet waar is op het internet. Daarmee neemt Nederland een bijzondere positie in, namelijk de laagste plek van 37 onderzochte landen. Dat staat in de Mediamonitor en het Reuters Digital News Report voor Nederland, dat het Commissariaat voor de Media eerder deze maand uitbrengt.

Maar liefst 59% van de Nederlanders is het er mee eens of zeer mee eens dat je nieuws in Nederland kan vertrouwen. NU.nl staat op een goede derde plek als het gaat om vertrouwd nieuws media (NOS en RTL Nieuws staan op 1 en 2).

Ook het ‘vertrouwen in media –onderzoek’ van Ipsos* geeft aan welke mediamerken de consument als vertrouwd beschouwen én welke eigenschappen hieraan gekoppeld zijn. Merken met een hoge betrouwbaarheid zijn informatief, relevant, objectief en diepgaand. NU.nl presenteert zich op al deze punten sterk.

Jongeren (18-24 jaar) hebben vooral interesse in online nieuws. Uit het Reuters Digital News Report blijkt ook dat Nederlandse jongeren (18-24 jaar) interesse hebben in nieuws. 93% van de jongeren zegt geïnteresseerd te zijn in nieuws.

Ze gebruiken hier voornamelijk online nieuwsmedia, zoals NU.nl. Via sociale media komt weliswaar 45% van de jongeren nieuws tegen, maar ze zijn daar wel bijzonder kritisch over. Meer dan de helft vindt dat je nieuws op sociale media niet kunt vertrouwen. De voornaamste toegang tot nieuws is voor jongeren dan ook een nieuwswebsite of -app (36%) en niet sociale media (26%).

“Ons motto is: Als het op NU.nl staat is het waar”, vertelt hoofdredacteur Gert-Jaap Hoekman. “De redactie zorgt er elke dag voor dat onze zeven miljoen bezoekers het beste overzicht van het laatste nieuws krijgen. Deze onderzoeken laten zien dat onze bezoekers veel vertrouwen hebben in ons werk. Daar ben ik enorm trots op.”

 

* uitgevoerd door Ipsos iov Sanoma – april 2018

Hilmar Mulder over Libelle; Crossmedia merk van het jaar

Libelle is uitgeroepen tot hét Cross Media Merk van het jaar tijdens de Cross Media Awards 2018!

De jury was erg onder de indruk over hoe het merk Libelle naar digitaal is getransformeerd. Zo zegt de jury: “Libelle is al geruime tijd bezig met de crossmedia strategie. Het mediamerk probeert zichzelf ieder jaar opnieuw uit te vinden. In 2017 zijn er weer nieuwe stappen gezet, onder meer met de lancering van de soap. Libelle is als Cross Media Merk in 2017 tot volle wasdom gekomen. Voor Libelle was er in 2017 de uitdaging hoe alle losse activiteiten samen te brengen onder één mediamerk. Dat is zeer goed gelukt. Libelle is een solide merk, dat klaar is voor de toekomst.”

Kortom, tijd om een aantal vragen te stellen aan Hilmar Mulder, hoofdredacteur van Libelle:

Libelle hét cross media merk van het jaar, hoe trots ben je?

Wij zijn enorm trots dat wij deze prijs hebben gewonnen. Voor ons is de award wederom een erkenning voor het succes van ons blad, het grootste vrouwen-mediamerk van Nederland.

Bij alles wat Libelle maakt en doet, wordt kwaliteit en creativiteit gekoppeld. Libelle heeft zich de afgelopen jaren sterk ontwikkeld als 360-gradenmerk. Hierdoor is het mediamerk erin geslaagd om on top te blijven: Libelle is dé plek – op alle platformen – voor vrouwen voor herkenning, inspiratie en informatie. Libelle is altijd echt, persoonlijk en dichtbij.

Hoe onderscheidt Libelle zich van andere mediamerken?

Libelle is de grootste en oudste vrouwen-mediamerk van Nederland. Ons bereik onder vrouwen is ongeëvenaard. Libelle weet al meer dan 83 jaar wat vrouwen in Nederland boeit en bezighoudt.

Libelle inspireert, informeert, verrast en enthousiasmeert jaar in jaar uit, via alle mogelijke kanalen. De lezersbinding van Libelle is ongekend en exemplarisch voor wat Libelle wil zijn voor haar doelgroep. Bij een crossmediaal merk draait het erom dat alle kanalen complementair aan elkaar zijn: de verschillende Libelle-platformen vertellen samen een verhaal en worden zo ook continu geoptimaliseerd. Zo sluiten de video’s op Libelle TV aan bij Libelle-magazine en vice versa, beiden vanuit een mediumspecifieke invalshoek.

Welke stappen heeft jouw mediamerk in 2017 gezet op gebied van crossmedia?

Met Libelle TV is Libelle een echt 360-gradenmerk geworden. Libelle TV is een open, interactief platform. Libelle.nl, Libelle TV en de Libelle Shop zijn ondergebracht op 1 platform. In de nieuwe website hebben wij een proven UX design geïmplementeerd met focus op de content-to-purchase-funnel, zowel gericht op B2C- als B2B-proposities. Op basis van dataprofielen worden unieke product offersper bezoeker getoond. Ook in de content die wij bieden bewegen wij audience-first – we luisteren naar de doelgroep en blijven de content voortdurend afstemmen op hun behoeften, per mediatype uniek uitgeserveerd aan de consument.

Cross Media Awards
Jaarlijks worden de Cross Media Awards uitgereikt aan de beste crossmedia cases. Het gaat hierbij om het merk dat het meest en best zichtbaar is op diverse platformen. De Cross Media Award is de enige vakprijs die crossmedia centraal stelt.

Sanoma en Bureauvijftig bundelen de krachten: vanuit insights de 50 plusser inspireren

Volgens het CBS is in 2019  de helft van de Nederlandse volwassen bevolking 50 jaar of ouder. Deze 50 plussers hebben maar liefst 80% van het vermogen in Nederland in handen en 45-65 jarigen hebben het hoogst besteedbare inkomen. De 50 plusser van tegenwoordig is heel anders dan die van vroeger.

Waar de levensstijl van 50 plussers vroeger steeds veiliger en conservatiever werd naarmate men ouder werd, behoudt de huidige generatie hun levendige, sociale levensstijl. Uit onderzoek blijkt ook dat zich veel ‘heavy media users’ in deze groep begeven en dat zij minder merk gebonden zijn dan hun voorgaande generatie. Toch is op dit moment slechts 22% van de mediabestedingen gericht op 50 plussers.

Om adverteerders te helpen de potentie van de 50 plus doelgroep in te zien en te benutten, is Sanoma een samenwerking aangegaan met Bureauvijftig.

Bureauvijftig ontwikkelt en vermarkt producten en diensten voorde vijftig plus doelgroep.. Al ruim 10 jaar doen zij onderzoek in hun eigen 6.000-koppen tellend onderzoekspanel, het Nationale 50Plus Panel. Of het nu gaat over vakanties, winkelen, kleinkinderen, wonen of financiële zaken. De insights vormen de basis voor het ontwikkelen van strategie, business modellen, campagnes, producten en concepten.

Met sterke merken als o.a. Margriet,  Nouveau en Startpagina weet Sanoma al jaren de Nederlandse vrouw te bereiken én beraken. Waaronder de 50 plus doelgroep; vrouwen die midden in het leven staan, actief en betrokken zijn. Sanoma kent en bedient hen als geen ander door ervaring en intensief contact vanuit hun merken. Zij spreken de Nederlandse vrouw dan ook aan op hun mentaliteit en niet op hun leeftijd. En dat slaat aan.

Samen zoeken we,  op basis van onderzoek, naar kansrijke inzichten en opportunities voor de 50 plus markt. Door de krachten te bundelen, kunnen we b2b partners de gehele funnel aanbieden: van inzicht in consumentenbehoefte tot het doorvertalen naar producten, diensten en media campagnes.

Om de 50 plus doelgroep aan je te binden, hoef je niet een totaal ander product in de markt te zetten. Met soms een subtiele aanpassing van de campagne bereik je OOK de doelgroep 50 plus optimaal. Met de juiste tone of voice en vanuit een betrouwbare afzender.

‘De energie die er tussen ons is werkt door, onze klanten worden blij van de snelle afstemming en het schakelen op het juiste niveau’ – Floris Venneman, managing partner van Bureauvijftig BV.

Kom 26 juni a.s. naar Media Summer Sessions by Sanoma om de sessie van Floris Venneman, bureauvijftig, bij te wonen. Voor meer informatie over Media Summer Sessions klik hier.

Nieuw product NU.nl: Commercial Post in-app

Naast de succesvolle web based Commercial Post die Sanoma breed beschikbaar is, is nu ook de NU.nl app inventory beschikbaar. De Commercial Post is zowel in de mobiele als de tablet NU.nl app vanaf heden beschikbaar.

Met de Commercial Post is het mogelijk om een commerciële boodschap in de look & feel van desbetreffende titel over te brengen. De Commercial Post kan over het hele netwerk van Sanoma ingezet worden, waarbij getartget wordt op een audience met een bepaald interesse gebied.

En nu ook inzetbaar in de NU.nl app.

Door de combinatie van de juiste doelgroep in een redactioneel umfeld binnen het trusted merk NU.nl, worden relatief hoge CTRs gerealiseerd. De pilot campagne met Findio heeft geresulteerd in een gemiddelde CTR van 0,52%. De click-out vanuit de Commercial Post is direct naar de adverteerder.

Meer informatie? Klik hier.

 

 

SCOUPY lanceert ‘Scout’; Schap- & Storechecks met landelijk bereik

Voor diverse opdrachtgevers heeft het grootste marketing- en activatieplatform voor FMCG met ‘Scoupy Scout’ een nieuwe propositie gelanceerd, die in meerdere opzichten zeer effectief blijkt te zijn. In korte tijd werden door gebruikers van de Scoupy-app een paar duizend winkelschappen gecheckt op aanwezigheid, correcte prijs en presentatie van producten van opdrachtgevers. “Crowdsourcing blijkt een verbluffend snel en effectief middel”, meldt Valentijn Bras, CEO en founder van SCOUPY. 

De presentatie van een product en/of merk in het schap kent voor fabrikanten een zeer hoge prioriteit. Targets als zichtbaarheid, verkrijgbaarheid en prijs vervangen bij veel commerciële professionals in FMCG doelstellingen als omzet en volume. In de laatste jaren neemt de strijd om dure schapmeters hevig toe. Kijkende naar de kostbaarheid en complexiteit van Storechecks en de genoemde veranderingen in het veld heeft SCOUPY haar propositie ‘Scoupy Scout’ ontwikkeld en gelanceerd. “Aan Scoupy-gebruikers wordt gevraagd een bepaald product te ‘scouten’ in hun favoriete (lokale) supermarkt. Middels de Scoupy-app kunnen deelnemers het product lokaliseren en een aantal simpele vragen beantwoorden. Daarbij kunnen ook omliggende producten worden meegenomen, waardoor de marketeer snel en super concreet inzicht krijgt in de status van de instore prestaties, landelijk, regionaal of op retailerniveau”, aldus Bras. Consumenten worden beloond middels een gratis product (via cashback direct mee te nemen uit de supermarkt) en kunnen het product dus meteen uitproberen. In sommige gevallen vergoed SCOUPY ook een cashbedrag via de app. Een win-win model voor zowel consument als klant, omdat naast ‘scouten’ ook productervaring wordt opgedaan.

Scoupy Scout is direct landelijk effectief. Een recente Scoupy Scout-actie presteerde het binnen drie dagen maar liefst 85% van alle Nederlandse supermarkten te checken. Een online rapportagetool biedt klanten de mogelijkheid om actiematig, snel en doelgericht inzicht te krijgen in aanbod, aanwezigheid én de inzet van concurrerende merken. Afhankelijk van de hoeveelheid te ‘Scouten’ winkels is dit al mogelijk vanaf €3,- per locatie. Neem voor meer informatie contact op met sales@scoupy.com.

Fashionchick bestaat 10 jaar en vernieuwd

Fashionchick blaast dit jaar tien kaarsjes uit. En wie jarig is, trakteert! Dit doen wij natuurlijk niet alleen. Samen met onze partners organiseren wij iedere maand een spectaculaire winactie voor onze bezoekers, die wij actief aanjagen via onze social media kanalen. Maar dat is nog niet alles. Want ook vieren wij onze verjaardag met een groots redesign. Zowel de shop als de content omgeving hebben een complete make-over gekregen, hierdoor kunnen nieuwe gebruikers nóg sneller en makkelijker vinden waar zij naar op zoek zijn. Optimaliseren voor mobiel gebruik was de voornaamste doelstelling, aangezien 80% van onze gebruikers binnenkomt via een smartphone. Wil jij het vernieuwde platform ook inzetten voor jouw merk? En dit mooie jubileum met ons en onze bezoekers vieren? Dan kun je contact opnemen met Wendy Brans sales manager Fashionchick via wendy@fashionchick.nl.

Margriet bestaat 80 jaar en viert feest

Dit najaar bestaat Margriet 80 jaar en dat gaan we groots vieren. Al 80 jaar laat Margriet zien waar de vrouw tot in staat is: ze staat in de kracht van haar leven en weet alles draaiende te houden. Vrouwen die grenzen durven verleggen en die uitgaan van mogelijkheden, vrouwen die gewoon stoer zijn. En DAT gaan we vieren! Onder andere door 80 stoere vrouwen in de spotlights te zetten. Bekend én minder bekend. Vrouwen die inspireren, die het verschil maken. Vrouwen die zich met hart en ziel inzetten voor een project. Of omdat ze juist heel bescheiden op de achtergrond voor iemand zorgen. Omdat ze het leven een beetje mooier maken. We maken een unieke portrettengalerij van deze vrouwen in Margriet (van editie 15 t/m 45), op Margriet Winter Fair en Margriet.nl.

Ook als B2B partner kun je aanhaken op deze campagne. Margriet denkt graag mee over een passend concept.

*Oproep: Welke vrouw verdient volgens jou een plaats in de portrettengalerij? Iemand uit je omgeving of misschien wel een bekende vrouw? Stuur je kandidaat naar redactie@margriet.nl o.v.v. Margriet 80! Geef in je mail aan wie je wilt voordragen en waarom.

Influencer marketing krijgt een nieuw jasje met The HUB

TheHUB.nl  is live: de nieuwste website voor het influencer platform van Sanoma. Het is een uniek label waarbinnen influencers worden gecombineerd met het enorme bereik en de autoriteit van Sanoma merken.

Al jarenlang is Sanoma dé partij voor creatieve en impactvolle branded content samenwerkingen. Het label The HUB zal adverteerders nog uitgebreider kunnen bedienen rondom alle facetten van influencer marketing: van strategie tot concept, creatie en grootschalige distributie. Hiervoor kunnen externe influencers worden ingezet, maar ook invloedrijke redactieleden, zoals hoofdredacteuren Hilmar Mulder van Libelle en Sara van Gorp van Kek Mama en VIVA Mama. Vervolgens kan deze content worden doorgeplaatst op één of meerdere van de Sanoma merken om een extra bereik boost te genereren en autoriteit op te bouwen, zoals NU.nl, Margriet, Fashionchick en VIVA. Tot slot kan  perfect worden ge(re)target met  de ijzersterke data strategie van Sanoma. Hiermee zorgen we er voor dat de juiste content aan de juiste doelgroep wordt getoond en optimaliseren we het bereik.

Sara van Gorp, hoofdredacteur van Kek Mama, wordt regelmatig ingezet door The HUB: ”Wij bereiken onze fans online en in print op een heel intiem moment: als ze lekker onderuit willen genieten van mooie content. Onze doelgroep heeft een groot vertrouwen in ons en we komen heel dichtbij. Voor adverteerders geldt: in een samenwerking met Kek Mama kunnen zij ook dichtbij die doelgroep komen. Met ons enthousiasme brengen wij merken van partners op een heel natuurlijke manier over op de doelgroep. Dat scoort als een dolle.”

The HUB werkt met een uitgebreide pool aan creatieve bloggers, redacteuren, Instagrammers, YouTubers en andere influencers, waardoor elk mogelijk onderwerp en elke leeftijdscategorie wordt gecoverd. Wij helpen adverteerders met het bedenken van een creatieve insteek voor authentieke content, vervolgens brengen we ze in contact met relevante creators voor de beste match. Werk je al samen met vaste influencers? Dan helpen wij je met het vergroten van het bereik. Zo hebben we al succesvolle crossmediale samenwerkingen gehad met onder andere Unilever, Heineken, l’Oréal, Rijksoverheid en VSM.” Aldus Elise Kop, Productmanager Influencer Marketing bij Sanoma.

 

Sanoma trots op bijdrage aan AMMA award ‘beste mediastrategie’

Gisteravond vonden voor de zeventiende keer de prestigieuze AMMA uitreikingen plaats in Theater Amsterdam. Dé vakprijs die één keer per jaar wordt uitgereikt aan mediaprofessionals en -bedrijven voor hun uitzonderlijke prestaties in 2017.

Winst was er voor Menzis met de inzending van Mindshare voor de beste media strategie 2018 met de case: “Mens wat ben je mooi als je probeert”. In het verlengde van de thema campagne, gemaakt door DDB, ontwikkelde Sanoma in samenwerking met SBS (destijds) activerende branded content. “Met de cross media narrative ‘Samen zetten wij de eerste stap’ als leidraad hebben wij één miljoen quality views gerealiseerd. Daarmee hebben wij 100.000 consumenten geïnspireerd door middel van de Menzis ‘Samen Gezond App’ en het platform, om daadwerkelijk een eerste stap te nemen naar een gezondere lifestyle. Een resultaat waar wij erg trots op zijn.” Aldus Roger Verdurmen, Performance & Branded Content Solutions.

 

Libelle Cross Media Merk van het jaar!

Libelle is uitgeroepen tot hét Cross Media Merk van het jaar tijdens de Cross Media Awards 2018!
Met haar 83 jaar is Libelle de oudste vrouwen titel van Nederland en nog steeds staat de grande dame vier rechtop. Dit komt mede doordat Libelle zich de afgelopen jaren sterk heeft ontwikkelend als 360-gradenmerk.

Wij zijn super trots op het hele Libelle team!

 

 

Sanoma 11 keer genomineerd voor Cross Media Awards!

De nominaties voor de Cross Media Awards 2018 zijn bekend. Sanoma heeft maar liefst 11 nominaties gekregen in 5 categorieën. Hieronder een overzicht van de 11 nominaties:

 

Cross Media Man/Vrouw
Carlein Kieboom – vtwonen
Hilmar Mulder – Libelle

Cross Media Merk
Libelle
Tina
VIVA

Crossmedia Innovatie
Over Eva
Viva400 Visionista’s

Cross Media Event
vtwonen & design beurs

Cross Media Case
Margriet – #Ik geef om je
Linda –NS
Sanoma SBS – Menzis

 

Vijf vragen aan Leontine van den Bos – hoofdredacteur Margriet

Dat Margriet een groot bereik heeft onder vrouwen in verschillende leeftijdscategorieën, maar vooral goed gelezen wordt in de categorie 50-64, wisten we. Deze doelgroep is bovenmatig kritisch. Juist daarom is het belangrijk om deze groep vanuit een autoriteit te benaderen. Het recente Ipsos onderzoek ‘Vertrouwen in mediamerken’ laat zien dat Margriet een sterk imago heeft als vrouwenmerk. Margriet wordt met name gezien als betrouwbaar, geloofwaardig en een autoriteit op het gebied van mediamerken gericht op vrouwen. Reden te meer om hoofdredacteur Leontine van den Bos hierover door te vragen.

1. Hoe gaat het met het merk Margriet?

Het gaat heel goed. We hebben een vast trouw abonneebestand en online zetten we de groei verder door. Door onze lezeressen wordt Margriet enorm gewaardeerd en gezien als een trouwe en praktische vriendin. In 2019 bestaat de helft van de Nederlandse bevolking uit nieuwe 50-plussers, die midden in het leven staan en actief en betrokken zijn. Wij kennen en bedienen die doelgroep als geen ander. Margriet is al jarenlang hét 360 merk om deze vrouwen te bereiken.

2. Hoe houd je de content die Margriet brengt, zo geloofwaardig en betrouwbaar? Zoals de consument in het onderzoek aangeeft te ervaren?

We werken met een zeer ervaren team die de DNA van Margriet tot in de finesses beheerst. Daarnaast raadplegen we deskundigen op elk relevant vakgebied. We zijn onpartijdig en dragen geen meningen uit. Iedere mening is welkom en alle onderwerpen bieden ruimte voor discussie. Dit doen wij al bijna 80 jaar, niet voor niets dat vrouwen vertrouwen hebben in Margriet. De belangen van onze doelgroep worden altijd en overal als belangrijkste norm gezien. In commerciële samenwerking staat dit ook altijd ons uitgangspunt daarmee raken we doelgroep in het hart.

3. Waarom kennen jullie/wij deze doelgroep beter dan andere mediapartijen/merken? Wat onderscheidt ons?

We hebben al 80 jaar ervaring en intensief contact met de Nederlandse vrouw. 80 jaar kennis van wat haar boeit,  van alle trends, van maatschappelijke ontwikkelingen die haar aangaan (zoals de emancipatie door de jaren heen). We houden continue een vinger aan de pols van de samenleving waarin ze leeft. En volgen alles op de voet wat haar aangaat en belangrijk is in haar dagelijks leven.

4. Is de inhoud van Margriet veranderd, nu de focus meer op de doelgroep 50-plus ligt?

Margriet spreekt de doelgroep aan op mentaliteit en niet op leeftijd, dát is de kracht van Margriet. We zijn altijd het merk geweest voor de vrouw die al heel wat levenservaring heeft opgedaan. We hebben onze formule verder aangescherpt om de 50-plus doelgroep zo optimaal mogelijk te bereiken. Want de 50-plusser van nu is opvallend anders dan één generatie geleden en daar gaan wij vol in mee. Margriet sprankelt als nooit te voren, net als hen. We bieden content die naadloos aansluit bij de wensen en behoefte van deze grote en invloedrijke groep.

5. Wat zijn de belangrijkste ontwikkelen die je het komend jaar wilt realiseren met Margriet?

Komend jaar wil ik dat Margriet het nummer 1 merk wordt voor nieuwe 50-plus vrouwen. En dat we met Margriet online iedereen bereiken op elk moment van de dag. Ik geloof zelfs in een groei van onze oplage. En dit alles valt ook nog eens samen met een sprankelend jubileum: Margriet viert al 80 jaar de kracht van vrouwen, dwars door alle ontwikkelingen in de media en in Nederland heen. GEWOON STOER! Dit doen we onder meer door 80 stoere vrouwen op een unieke manier in de sportlight te plaatsen en natuurlijk een opvallende PR en communicatie campagne. We hebben ontzettend veel zin in dit bijzondere jubileumjaar!

* in april uitgevoerd door Ipsos iov Sanoma.

Lees meer

Jubileum Kek Mama: 10 jaar met 10 highlights

Kek Mama bestaat dit jaar 10 jaar en is uitgegroeid tot een crossmediaal merk van formaat. Tien jaar Kek Mama dus tien highlights:

 1. Kek Mama begon als een print only merk voor moeders met kinderen van 4 tot 12 jaar. Intussen is het een crossmediaal merk voor moeders met kinderen van 0 tot 12 jaar
 2. Kek Mama heeft drie jaar geleden een mooie rebranding gerealiseerd. Het merk spitst zich nu toe op leuke vrouwen die ook moeder zijn. Oftewel: vrouwen die niet alleen moeder zijn, maar ook zichzelf niet vergeten. Hiermee is het merk niet alleen interessant voor partners die kinderproducten en –diensten willen promoten, maar ook voor partners die zich richten op vrouwen.
 3. De videocampagnes van Kek Mama lopen als een dolle. Het geestige filmpje voor de campagne #ZonZeeStress had meer dan 580.000 views. Kek Mama won met deze campagne de Mercur Marketingactie van het Jaar 2016. Hierna volgden onder andere #Decemberstress en #Slaapkamerstress met Bobbi Eden.
 4. Kek Mama heeft zich ontwikkeld tot een merk met een knipoog. Smeuïge verhalen waarin moeders zich herkennen. Over opvoeden, relaties en het volle bestaan als moeder. Dit slaat enorm aan bij de doelgroep.
 5. Online is Kek Mama stormachtig gegroeid. Had Kekmama.nl anderhalf jaar geleden nog maar 100.000 bezoekers, intussen zijn dit er meer dan 600.000 per maand.
 6. De social community van Kek Mama is intussen gegroeid naar meer dan 87.000 fans. En ook dat aantal blijft rap stijgen. Het engagement op de Kek Mama facebook-pagina is hoog: veel enthousiaste reacties van een actieve fanbase.
 7. Samen met Ouders van Nu en VIVA Mama doet Kek Mama sinds 2013 geregeld het First Time Mums onderzoek. Hierin worden zo’n 70 producten en diensten aan de doelgroep voorgelegd. In het najaar verschijnt hiervan de derde editie.
 8. Onder andere uit dit onderzoek bleek dat reizen en dagjes uit een hot topic is voor de Kek Mama-doelgroep. Kek Mama heeft een groeiend aantal partnerships in de travelbranche. Afgelopen jaar maakte Kek Mama voor het eerst een in blad reisspecial.
 9. In de afgelopen drie jaar maakt Kek Mama steeds meer specials. Het Kek Mama Zomerboek (200 pagina’s dik) is al een grote hit onder de doelgroep. Dit jaar maakt Kek Mama voor het eerst een Winterboek, met ook hierin massa’s uitjes, shoptips en lekkere leesverhalen. Daarnaast maakt Kek Mama elk jaar een Liefdesboek en heeft het, samen met Ouders van Nu, een in blad modespecial.
 10. Kek Mama heeft intussen een ijzersterk en enthousiast team dat graag samenwerkingen op maat realiseert. Adverteerders komen vaak terug voor een follow-up vanwege de goede resultaten én fijne samenwerking.

Dit jaar viert Kek Mama haar 10 jarig-jubileum met onder andere een feestpropositie: bij afname van een advertentie in de reguliere Kek Mama, krijg je een advertentie in het Winterboek gratis. Vier jij het feestje mee?  Klik hier  voor meer informatie. 

TINA Festival 2018

Tina Festival is de afgelopen jaren uitgegroeid tot hét allerleukste en eerste echte festival waar je als meisje tussen de 7 en 16 jaar moet zijn geweest. Het grootste meidenevent van het jaar vindt plaats op 22 en 23 september op Attractiepark Duinrell Wassenaar en wordt georganiseerd in directe samenwerking met tijdschrift Tina. Tina is al ruim 50 jaar het grootste meidentijdschrift van Nederland met ruim 40 duizend lezers per week.

Tina Festival is een combinatie van optredens van bekende artiesten, YouTubers, Musers, workshops, attracties en natuurlijk heel veel shoppen! Op het event wanen de meiden zich in een echte Tina wereld en kunnen ze alles doen wat ze leuk vinden.

Afgelopen jaar bezochten ruim 19.000 meiden en 7.000 volwassenen (voornamelijk vrouwen) het event, waarmee we terugkijken op de meest succesvolle editie ooit.

Op het Tina Festival presenteren circa 50 exposanten producten, voor alle jonge meiden op het gebied van onder meer lifestyle, fashion, beauty, sport, ontspanning en cultuur. Het attractiepark wordt een weekend lang omgetoverd tot een grote Tina wereld met diverse podia, tenten, workshopruimtes en terrassen in de stijl van het thema. In 2018 is het thema circus. Speciaal voor de ouders en verzorgers is er een aparte lounge ingericht met een gezellig terras en presentaties van interessante merken en producten voor deze doelgroep. Voorafgaand, tijdens en na het Tina Festival wordt er een uitgebreide media campagne ingezet.

Tina is het leukste en grootste meidenmerk van Nederland! Met onder andere het wekelijkse tijdschrift, een jaarlijkse event, specials, Tina-vloggers en merchandise bereikt het merk Tina meiden op alle fronten. Tina is een gedegen, ijzersterk en bewezen merk en marktleider in het segment meisjes 8-12 jaar. Tina bereikt met het tijdschrift, de specials, social media, Tina tv, brand extensions, events en het festival meer dan een half miljoen meiden!

Voor een terugblik, neem hier een kijkje: Zo leuk is het Tina Festival!

Wil je meedoen als deelnemer aan hét grootste meiden event van het jaar? Goed idee! Neem gerust contact met ons op dan denken we graag met je mee.

10 inzichten voor effectieve inzet van evenementen

Innovatief onderzoek tijdens vt wonen&design beurs
Hoofddorp, 17 april 2018. Sanoma en RAI Amsterdam hebben afgelopen najaar een aantal onderzoeken uitgevoerd op de vt wonen&design beurs (3 – 8 oktober 2017). In samenwerking met onderzoekbureau Validators werden vijf verschillende onderzoekstechnieken ingezet om het gedrag van bezoekers te registreren. De combinatie van eyetracking, huidgeleidingssensoren, interviews, een impliciete associatietest en een ROI-analyse leidde tot bevindingen die exposanten en organisatoren van consumentenbeurzen direct kunnen toepassen. Hiermee is opnieuw aangetoond dat een beurs een kwalitatief goed en kosteneffectief kanaal is.

Impact meten door innovatief onderzoek
Omdat nog weinig bekend was over de impact van evenementen startte Sanoma in 2016 een grootschalig onderzoek, een aanpak die bruikbare inzichten opleverde over de werking van evenementen. In 2017, nu in samenwerking met RAI Amsterdam, is een vervolgstudie opgezet, waarbij de nadruk lag op technologische onderzoeksmethoden.

Tien concrete adviezen voor exposanten van consumentenbeurzen
Dit zijn de tien belangrijkste conclusies, adviezen en inzichten die de onderzoekers op basis van de onderzoeksresultaten opgesteld hebben:

 1. Stel realistische doelen en verwachtingen; het bereik is beperkt, maar de kwaliteit en impact zijn groot – er zijn langetermijneffecten op bewust en onbewust niveau zichtbaar.
 2. Houd rekening met de focus van het evenement; bezoekers oriënteren zich met name op hetgeen zij verwachten (bijvoorbeeld: probeer op een woonbeurs als meer functioneel merk een duidelijke koppeling te maken met interieur).
 3. Toon inspirerende en aansprekende producten of bied een beleving om beursbezoekers te verleiden. Zorg dat producten en activaties van buitenaf goed zichtbaar zijn. Een stand is net een winkel – op basis van geëtaleerde producten onderscheid je je en besluiten consumenten tot het al dan niet bezoeken van een stand.
 4. Maak duidelijk wat het merk en de stand te bieden heeft; aandacht en herinnering zijn met name gericht op het vinden en bekijken van persoonlijk relevante producten.
 5. Zorg voor een brede collectie aan producten die verschillende typen bezoekers aanspreekt – dan is er een grotere kans dat bezoekers persoonlijk relevant producten zien.
 6. Houd bezoekers langer in de stand; meer emoties, meer acties en een langere bezoekduur verhogen de kans op merkherinnering.
 7. Laat bezoekers je producten voelen of zorg voor beleving; naast relevantie lokt het aanraken en proberen van producten fysiologische reacties (‘opwinding’) uit bij bezoekers en hierdoor worden jouw product(en) of merk(en) weer beter herinnerd.
 8. Plaats het logo of de merknaam dicht bij de producten voor een grotere kans op merkoverdracht; bezoekers kijken voornamelijk naar producten.
 9. Wees informatief en zorg voor een tastbare herinnering; op de beurs is het gedrag van bezoekers voornamelijk gericht op het vergaren van informatie over producten. Wanneer men in de stand naar producten kijkt, wordt vervolgens ook vaak gekeken naar de bijbehorende informatie. Veel bezoekers delen hun gegevens om informatie te ontvangen, maken foto’s van producten, vragen informatie of advies, maken notities of nemen een folder mee.
 10. Zorg voor een goede vindbaarheid en opvolging online; voor bezoekers eindigt de beurs niet met het einde van de beurs – consumenten voeren verschillende acties uit na afloop van de beurs (website bezoeken, producten aanschaffen, et cetera).

Beursorganisatoren kunnen deze adviezen vertalen naar de manier waarop zij hun beurs inrichten.

In een kwartier: 6,5 stands bezoeken en 21 stands bekijken
‘De ‘live’ ervaring en de evaluatie van het beursbezoek werden gemeten door middel van eyetracking, ‘Skin Conductance Response’ (SCR)-metingen en interviews. In een kwartier bekijkt een bezoeker gemiddeld 21 stands van buitenaf en worden 6,5 stands bezocht. Een standbezoek duurt gemiddeld 1 minuut en 8 seconden. Stands waar van buitenaf producten te zien zijn, krijgen meer aandacht. Eenmaal binnen in de stand is er ook veel aandacht voor informatie. Het aantal prikkels (fysiologische responsen) en de duur van een standbezoek dragen allen significant bij aan de mate waarin dat bezoek wordt herinnerd.

Merkkoppeling ontstaat pas na het evenement
Om inzicht te krijgen in wat er na verloop van tijd wordt herinnerd van een beursbezoek, is er anderhalve maand na de beurs een 2e deelonderzoek uitgevoerd: aan bezoekers en niet-bezoekers is een vragenlijst voorgelegd waarmee bewuste en onbewuste effecten, via ‘single-category implicit association test’ (SC-IAT), van het beursbezoek werden gemeten. Direct na afloop van het beursbezoek herinnert men zich voornamelijk producten en productcategorieën, maar anderhalve maand na afloop van de beurs is de merkherinnering opvallend hoog. Bezoekers hebben op onbewust niveau een positievere houding ten opzichte van de merken dan mensen die de beurs niet hebben bezocht. Merkkoppeling lijkt vooral na het evenement plaats te vinden.

Evenementen vergeleken met andere mediumtypen: hogere kwaliteit van contacten
Bij het derde deelonderzoek werd De kosteneffectiviteit in de mediamix bepaald aan de hand van het bereik (bepaald op basis van WiFi-tracking en sensoren) en de kosten van het evenement, en is vervolgens afgezet tegen benchmarks van het onderzoekbureau. Evenementen hebben vergeleken met andere mediumtypen een minder hoog bereik, maar de kwaliteit (merkoverdracht, waardering) van contacten is het hoogste. De kosten per 1.000 bezoekers zijn dan ook hoger dan de kosten voor 1.000 bereik voor andere mediumtypen, maar de relatief lage kosten per bezoek (CPV) maken evenementen een kosteneffectief medium.

Samenvatting
Een samenvatting van het onderzoek biedt kennis en inspiratie voor iedereen die zich bezighoudt met het exposeren tijdens en organiseren van evenementen. Deze is op te vragen via B2Bmarketing.nl@sanoma.com.

Over Validators
Validators combineert vele innovatieve neurotechnieken (o.a. eyetracking, galvanic skin responses, Facial Coding, impliciete reactietijdentaken en online vragenlijstmethodes) om bewuste en onbewuste beïnvloeding door communicatie bloot te leggen. Middels deze innovatieve methoden, onze pragmatische adviezen en maatwerk onderzoek bieden wij een passend antwoord op ieder communicatie vraagstuk. Wij helpen een breed scala aan klanten uit verschillende markten om meer effect uit hun marketinginspanningen te behalen.

Over de RAI
RAI Amsterdam is een internationale beurs- en congresorganisatie. Sinds 1893 ziet de RAI het als haar vak om mensen samen te brengen, te verbinden en te inspireren door betekenisvolle ontmoetingen te organiseren en te faciliteren. Of het nu gaat om een publieksbeurs, een groot congres, een internationale vakbeurs, een dance-event of een theatervoorstelling. Als faciliterende partij creëert de RAI de ideale condities waarin inspirerende ontmoetingen plaatsvinden en krachtige verbindingen ontstaan.

Over de vt wonen&design beurs
Van 3 t/m 8 oktober 2017 vond de 25ste editie plaats van de grootste en meest complete consumentenbeurs op woongebied van Nederland. In hallen 9, 10, 11 en 12 van de RAI was een breed spectrum van woonstijlen en productgroepen te zien: nieuwste collecties, innovaties, praktische oplossingen voor iedere woonvraag – veel inspiratie, beleving en advies. Het evenement van de woontitels van Sanoma (vtwonen, Stijlvol Wonen, Wonen Landelijke Stijl en Eigen Huis & Interieur) trok 98.000 bezoekers die actueel bezig zijn met het bouwen, verbouwen, aankopen en/of inrichten van het huis.