NU.nl

Het grootste digitale nieuwsmerk van Nederland

NU.nl is het grootste digitale nieuwsmerk van Nederland. Maandelijks bereikt NU.nl gemiddeld meer dan 7 miljoen Nederlanders die samen bijna 800 miljoen pagina’s en 34 miljoen video’s bekijken. NU.nl is overzichtelijk, betrouwbaar, snel en is met 90 procent direct verkeer de bron bij uitstek die mensen gebruiken om weer volledig up-to-date te zijn. Vergeet daarnaast het online platform NUsport niet. Met meer dan 65 miljoen pageviews per maand hét online sportplatform van Nederland.

  • Online
  • Print
  • Events
  • TV
  • E-mail
  • (e)Commerce
  • Social
  • Online Video

Online

NU.nl online display

NU.nl is het grootste digitale nieuwsmerk van Nederland met dagelijks meer dan 2 miljoen unieke bezoekers. NU.nl biedt een mix van serieus tot licht nieuws voor alles wat je moet en wilt weten. Bereik met één van de premium displayformaten miljoenen mensen met jouw merk en boodschap. Benieuwd naar de mogelijkheden?

Meer weten

Bereik jouw doelgroep

7.363.000

Online

2.517.406

Social

“NU.nl wil op elk moment, voor iedereen, het beste overzicht bieden van alles wat je moet en wilt weten. Zodat je op de hoogte bent, mee kunt praten en snapt wat er gebeurt in de wereld. Al twintig jaar doen we dit met trots voor ruim 7 miljoen unieke bezoekers per maand.”

De NU.nl volger

zijn voor 52% mannen en vrouwen van 20-49 jaar

is voor 48% hoog opgeleid

heeft een zeer breed interesse gebied

is erg nieuwsgierig en laat zich graag verrassen

Meer weten?

Neem contact met ons op.