• De power van branded content voor Aegon

    Iedereen goed met geld

Doelstelling

De doelstelling van de samenwerking was het verhogen van merkoverweging, de doelgroep aansporen tot het maken van de Goed met Geld-test en uiteindelijk de consument helpen bewust keuzes te maken voor een gezonde financiële toekomst.

Inzet

Er is gekozen voor een brede mediamix, online + social in 2017 en 2018 én aangevuld met print in 2019. De digitale inzet in 2017 en 2018 was noodzakelijk om de forse conversie KPI te halen en om met data de pool van profielen op te bouwen.

In 2019 vond een verschuiving plaats. Minder inzet van performance budget en print toegevoegd aan de mix, om zo meer aan de branding doelstelling te kunnen voldoen.

De merken die ingezet zijn: Kek Mama, Libelle, VIVA, Flair, vtwonen, Fashionchick.nl, NU.nl, AutoWeek en Margriet

Uitwerking

Iedereen in staat stellen zelf, bewust keuzes te maken voor een gezonde financiële toekomst. Dát is de missie van Aegon. Een missie die relevanter is dan ooit. Door de terugtrekkende overheid worden Nederlanders steeds meer zélf verantwoordelijk voor hun eigen financiële toekomst. Maar het regelen van geldzaken is niet ieders hobby. Daarom gaat Aegon iedereen goed met geld maken met handige tips, relevante producten én de Goed met Geld-test.

Gedurende 3 jaar samenwerking  (en looptijd van de campagne), is het performance budget, dat bedoeld was om conversies en afgeronde Goed met Geld-testen te realiseren, elk jaar fors naar beneden bijgesteld. Door continue campagne optimalisatie steeg de CTR met 47%, de CPA daalde met 45% waardoor er minder budget noodzakelijk was om de KPI op conversies en afgeronde test te halen. Dit ‘overgebleven’ budget is, met branded content binnen de relevante titels, ingezet om zo de merkoverweging te verhogen.

 

Resultaten

Met de campagne bereikte Aegon in de afgelopen 3 jaar mooie resultaten. In totaal leverde alle content ruim 4.2 miljoen views (dat was gemiddeld 40-50% boven de benchmark) en leverde 123.599 clicks op.

Met de campagne realiseerde Aegon 43.192 afgeronde Goed met Geld-testen. Bovendien blijkt uit onderzoek van Metrixlab dat de campagnes significant bijdroegen aan het verhogen van de merkbekendheid van Aegon.

4.2 Miljoen

Views

Gemiddeld 40-50%

Boven de bench mark

123.599

Clicks

43.192

Afgeronde Goed met Geld-testen