• Donald Duck duikt in de digitale wereld met Rijksoverheid

    Een editie van Donald Duck op maat gemaakt

Doelstelling

Het Ministerie heeft als doel om kinderen en ouders te informeren over de zich snel ontwikkelende wereld van kunstmatige intelligentie, data en de normen, waarden, (grond-) rechten en regels die daarbij horen.

Uitwerking

Donald Duck duikt in de digitale wereld gaat over zelfrijdende auto’s, privacy, data en of iedereen nog wel mee kan komen in deze snel veranderende wereld. Op een laagdrempelige wijze worden deze onderwerpen in diverse strips en redactionele pagina’s behandeld. In de digiles kunnen scholen dieper op het onderwerp ingaan en aan de hand van aansprekende voorbeelden met deze “zware” thema’s aan de slag gaan. De speciale Donald Duck wordt aangejaagd met een advertentie in Donald Duck en social media. Tevens zit de speciale editie bij de abonnee oplage van Donald Duck.

Resultaten

Op donderdag 14 maart heeft staatssecretaris Raymond Knops op de Tarcisius school in Rotterdam een gastles gegeven a.d.h.v. de Donald Duck en de digiles. Deze gastles is gefilmd door het Jeugdjournaal (na 7 minuten) en het NOS Journaal (na 4.35 minuten).

Scholen kunnen het lespakket met de Donald Duck gratis opvragen en dat is in grote aantallen gedaan. Op dit moment zijn al 200.000 lespakketten aangevraagd! Het ministerie is heel blij met de samenwerking en de leerlingen vonden dat ze na de digiles heel veel geleerd hadden.

Dank ook vanuit deze hoek! Blij met dit resultaat. Dit was alleen mogelijk door de fijne en nauwe samenwerking! - Monique Barnhoorn