18 juli 2014

De invloed van communicatiemiddelen en content op loyaliteit

Bindinc. Custom Media presenteerde op 24 juni in samenwerking met Instituut Fondsenwerving de resultaten van het onderzoek ‘De invloed van communicatiemiddelen en content op loyaliteit van donateurs’. Naar aanleiding van het onderzoek is een whitepaper en infographic beschikbaar.

Het onderzoek laat zien dat donateurs op basis van hun loyaliteit kunnen worden opgesplitst in drie segmenten, namelijk goud, zilver en brons. Deze indeling is gebaseerd op zeven aspecten die onder meer volgen uit het model van de Radboud Universiteit Nijmegen i.s.m. Rick Luttmer van Dunck Loyalty Marketing (2011). In dit model wordt duidelijk hoe tevredenheid, vertrouwen en betrokkenheid onderverdeeld zijn en hoe deze drie begrippen inwerken op loyaliteit.

Middelen het best beoordeeld door gouden donateurs
Gouden donateurs bekijken en lezen communicatiemiddelen van goede doelen het meest en beoordelen deze middelen ook het meest positief vergeleken met zilveren of bronzen donateurs. De impact van een blad en van digitale magazines van goede doelen zijn het grootst voor alle drie de segmenten, gevolgd door de website en e-mail.

Effecten van verschillende soorten content op de loyaliteit
Vier dummy-artikelen zijn door respondenten beoordeeld op hun content. Deze artikelen varieerden systematisch op zes variabelen, namelijk op het wel of niet hebben van een verantwoording, kritische noot, informatie over een project, gebruik van klein/groot beeld, vermelden van een afzender of het gebruik van een persoonlijk verhaal. Deze zes elementen zijn door Bindinc. Custom Media geformuleerd in do’s en don’ts.

Het onderzoek is uitgevoerd in maart 2014 door onderzoeksbureau MediaTest in opdracht van Bindinc. 1.235 donateurs in de leeftijd van 18 t/m 65+ in Nederland hebben aan het onderzoek deelgenomen.

Contact
Neem voor meer informatie over het onderzoek en de resultaten contact op met Anita van der Aa, Uitgever Bindinc. Custom Media & Services, via anita.vanderaa@bindinc.nl of 035 – 672 6726