24 februari 2012

En niet te vergeten: de grootouders!

Over de opvoeding. Een nieuw huis. Vakanties. Over alles binnen het gezin praten opa en oma mee. En?invloed hebben ze zeker. Grootouders: hou rekening met ze.

Grootouders spelen een belangrijke rol binnen het gezin van hun kinderen en zijn een belangrijke groep om mee te nemen in de marketingcommunicatie. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek van het Familie Kenniscentrum, uitgevoerd door onderzoeksbureau Ruigrok | NetPanel. In dit onderzoek werd onder andere gekeken naar hun invloed bij aankopen in de zeven branches: auto?s, financi?le dienstverleners, mobiele telefonie, audiovisuele apparatuur, persoonlijke verzorgingsproducten, voedingsproducten en vakanties en reizen.


Opvoeding en hypotheek


Grootouders en hun kinderen zeggen dat grootouders het meest invloed hebben op de opvoeding van de kleinkinderen (40% versus 33%), de aanschaf van een nieuwe woning (34% versus 25%) en het plannen van uitjes en/of vakantie (32% versus 22%). Het minst hebben grootouders invloed op de dagelijkse boodschappen (7%) en de schoolkeuze van een kleinkind (8%). Bij alle categorie?n schatten grootouders hun mate van invloed hoger in dan de ouders. Binnen de zeven branches hebben grootouders het meest invloed op het afsluiten van een hypotheek en het minst op het aanschaffen van een mobiel telefoonabonnement (of prepaid).


Gevraagd en ongevraagd advies


Bij algemene aankopen vindt ??n op de vijf ouders de mening van de grootouders belangrijk. Drie vijfde (59%) hecht waarde aan hun mening bij het nemen van een belangrijke beslissing en vraagt daarom ook geregeld om advies (31%). Ongevraagde adviezen worden ook geregeld gegeven (22%), maar die worden meestal genegeerd.


Waarden en normen


Bij de opvoeding van de kleinkinderen hebben grootouders, volgens de ouders, voornamelijk invloed op waarden en normen (51%). Daarnaast hebben grootouders nog gedeeltelijk invloed op:

??voeding (22%),

??verzorging (18%),

??tijdsbesteding (16%) en

??sport en beweging (11%).

Op schoolkeuze en bedtijd hebben ze minimale invloed. Desondanks hechten drie op de tien ouders (29%) veel waarde aan de mening van de grootouders. E?n op de drie ouders (32%) probeert zelfs hun kinderen zo op te voeden zoals zijzelf ook zijn opgevoed.


Implicaties voor marketeers


Uit het onderzoek blijkt dat grootouders invloed hebben op zowel algemene beslissingen/aankopen als specifieke aankopen. Grootouders maken dus onderdeel uit van de gezinspraak. Dit impliceert dat marketeers bij de communicatie ook met deze doelgroep rekening moeten houden. Vooral bij de opvoeding van (klein)kinderen valt op dat grootouders en ouders veel waarde hechten aan de gezinsspraak en dat grootouders de opvoeding be?nvloeden.


Gratis aanvragen


Het onderzoek – en ook alle vorige – van het Familie Kenniscentrum is gratis aan te vragen via de

website

van het FKC. Het FKC is een initiatief van Bindinc. en onderzoekt de doelgroep gezinnen met thuiswonende kinderen vanaf 12 jaar ?n 50-plussers. Wat beweegt hen, hoe consumeren ze en op welke wijze willen ze benaderd worden?


Meer info: Bindinc., Claudia Peeman, 06-23 97 93 84 ofclaudia.peeman@bindinc.nl.

Als je wilt sturen wij je de publicatie met de complete onderzoeksresultaten graag toe. Familie Kenniscentrum, 035-672 69 32,www.familiekenniscentrum.nl.

?

?