16 juli 2015

Geld maakt wél gelukkig

Het is zomer en dat is maar goed ook, want de zon maakt vrouwen een stuk gelukkiger. En gelukkig zijn is wat ze willen: vrouwen zoeken harder naar geluk dan ooit. 72% vindt dat geld wél gelukkig maakt. Wie over voldoende financiële middelen beschikt heeft meer vrijheid en minder zorgen. Dit blijkt uit de grote Geluks Enquête van het weekblad Flair onder 700 lezeressen.

Werk blijkt niet erg gelukkig te maken: 27% moppert over een gebrek aan vrijheid, een hoge werkdruk en stress. Daarbij zegt 63% last te hebben van keuzestress. Kinderen, werk, vriendschappen, reizen, familie, uitgaan, sporten: vrouwen moeten zoveel en dat heeft een negatieve invloed op het geluk. 31% zou graag meer innerlijke rust willen.

Materiele zaken geen invloed op geluk

Het goede nieuws: maar liefst 73% van de 700 lezeressen die de enquête invulden, is behoorlijk gelukkig. Het gros geeft haar geluk een 7 of 8. Wat hen dan zo gelukkig maakt? Bijna 40% is gelukkig als alles in haar leven lekker loopt, ze zich op haar plek voelt en doet waar ze goed in is. Voor ruim 20% is het belangrijk zich geliefd te voelen en dat het goed gaat met de mensen om zich heen. Wonen in de stad of op het platteland, kleding en leuke spulletjes voor in huis doen er niet zo toe.

Op Facebook is alles mooier

Tijdschrift Flair vroeg geluksblogger Sanny Verhoeven, psychologe Nienke Wijnants (schrijver van de best-seller Het Dertigersdilemma) en geluksonderzoeker Gerben Westerhof de uitslagen te verklaren en stelde hen de vraag waarom vrouwen harder naar geluk zoeken dan ooit. Sanny Verhoeven:

‘We kunnen tegenwoordig doen wat we willen, waar onze passie ligt. Dat zien we anderen ook doen; het roer omgooien naar een leukere carrière, of scheiden omdat je bij een andere man gelukkiger denkt te zijn. En dan die stralende successen op Facebook en de prachtige reclames om ons heen…we worden voortdurend gevoed met het idee dat het allemaal mooier en beter kan.’