17 september 2015

Grootschalig doelgroeponderzoek Sanoma/SBS

De langlopende strijd voor emancipatie van vrouwen heeft er nog niet toe geleid dat mannen een gelijke portie aan huishoudelijke taken op zich hebben genomen. Tweederde van de vrouwen (68%) geeft aan nog steeds het meeste in het huishouden te doen. Toch zijn niet alleen mannen (94%) maar ook vrouwen (86%) tevreden met deze rolverdeling. Er zijn een paar klusjes die vaker door mannen gedaan worden, zoals de administratie/financiën, kleine huishoudelijke klussen en de vuilnis buiten zetten, maar de traditionele huishoudtaken, zoals het wassen van kleding, schoonmaken, koken en boodschappen doen, worden vaker door vrouwen gedaan.

Dat blijkt uit een grootschalig doelgroeponderzoek dat onderzoeksbureau Ipsos uitvoerde in opdracht van Sanoma/SBS. Deze bevindingen liggen in lijn met de bevindingen uit 2010 en 2005, toen deze studie ook werd uitgevoerd. Door contact met de doelgroep en het regelmatig uitvoeren van onderzoeken, beschikt Sanoma/SBS over veel doelgroepkennis en zijn trends in de tijd waarneembaar. Blijkbaar veranderen sommige zaken niet zo snel als vaak gedacht wordt.

Geluk en zorgen

De helft (51%) van de vrouwen geeft haar geluksgevoel een rapportcijfer 8 of hoger. Er zijn geen significante verschillen tussen verschillende opleidingsniveaus en leeftijdscategorieën. Wel zijn samenwonende vrouwen aanzienlijk gelukkiger dan alleenstaande vrouwen. En vrouwen met kinderen zijn gelukkiger dan vrouwen zonder kinderen. Vrouwen worden vooral gelukkig van hun hobby’s (80%), vrienden (80%) en familie (78%), maar ook vakantie/reizen (73%) en muziek (73%) zijn belangrijk voor een geluksgevoel. Boeken (66%) staan hoger in het lijstje dan seks (53%), hoewel mannen en vrouwen daar anders over denken.
Vrouwen hebben meer zorgen dan mannen; haar eigen gezondheid en/of die van anderen, de situatie in de wereld en de toename van geweld in Nederland zijn de grootste zorgen. Gevraagd naar de belangrijkste droom of ambitie die zij in de komende 5 jaar willen waarmaken, kiezen de meeste vrouwen voor het maken van een (wereld)reis, een andere baan of verhuizen.

Vier op de tien vrouwen (38%) hebben veel vertrouwen in technologische ontwikkelingen. Een vijfde (20%) verwacht binnen enkele jaren een 3D-printer te gaan gebruiken, 16% een fitness/activity-tracker, 14% een smartwatch en 6% een virtual reality-bril. Tijdschriften (60%) en televisie (55%) blijken belangrijke drivers om meer informatie online op te zoeken.

Onderzoeksverantwoording

Eind 2014 heeft Ipsos in opdracht van Sanoma/SBS een grootschalig onderzoek uitgevoerd naar het mediagedrag, aankoopgedrag binnen verschillende branches en de belevingswereld van Nederlandse consumenten — heel veel waardevolle informatie. Het veldwerk is online uitgevoerd. In totaal hebben 2.214 mensen van 18-65 jaar aan het onderzoek deelgenomen (70% vrouw, 30% man). De data zijn gewogen op geslacht, leeftijd en opleiding. Resultaten zijn representatief voor de Nederlandse bevolking in de genoemde leeftijdsgroep.

Presentatie bekijken.

Contact

Voor meer informatie over het doelgroeponderzoek kun je contact opnemen met het salesteam via sales.nl@sanoma.com, 088 556 7777.