20 januari 2012

Het positieve effect van een skybox

Startpagina.nl en adverteerders OAD en Lotto hebben onderzoek gedaan naar de effectiviteit van een skybox. Wat waren de resultaten? En: een heel interessante aanbieding…

Uit het onderzoek komt naar voren dat de online uiting een positieve bijdrage levert aan de merkvoorkeur en merkbeleving van online bezoekers. Zo is er een significante verschuiving te zien binnen geholpen merkbekendheid. Deze verschuift van ken het alleen van naam naar ken het goed.
Een skybox loopt om de content in de rechterbovenhoek van de website. De positie laat veel ruimte voor een creatieve invulling.


1000 respondenten


De verschillende onderzoeken vonden iedere keer plaats op een dag, gedurende een maand. De respondenten waren afkomstig uit het Sanoma Media Panel en kregen via e-mail een uitnodiging voor het onderzoek. Centraal stond de vraag: Wat is het effect van bannerreclame op Startpagina.nl op het merk van een adverteerder? In totaal hebben 1000 respondenten meegedaan.


Significant beter


De groep respondenten was verdeeld in twee groepen. Een groep die was blootgesteld aan de banneruiting, de exposed respondenten (ongeveer 20%). En de groep die niet was blootgesteld aan de banneruiting, de unexposed respondenten (ongeveer 80%). Daarnaast is de banneruiting – de skybox – vergeleken met de benchmark van Metrixlab. En daaruit blijkt dat deze uiting als advertentie significant beter scoort dan andere uitingen.


Opvallende verschillen


Uit het onderzoek kwamen opvallende resultaten en verschillen tussen de twee respondentengroepen naar voren. Allereerst blijkt dat de inzet van een skybox voor de merken een positief effect heeft, met name op het gebied van imago. Het imago in dit geval van Lotto en OAD werd veel beter gewaardeerd door de exposed respondenten dan de unexposed respondenten. In percentages werd er een imagoverbetering gemeten van plus 7% tot 15%. De groep die de skybox heeft gezien op Startpagina.nl heeft een grotere voorkeur (een stijging van 5% tot 8%) voor de merken en zou deze vaker aanbevelen dan de groep die de advertentie niet heeft gezien.


Leuker en vernieuwender


Naast een positief effect op imago is de algehele indruk van het merk ook positiever. De exposed groep vindt na het zien van de skybox het merk leuker (een stijging van 13% tot 22%) en meer vernieuwend (een stijging van 8% tot 16%). Een ander opvallend verschil tussen de exposed en unexposed respondenten was de verschuiving van ken het alleen van naam naar ken het goed onder de eerste groep. Bij een van de onderzoeken was er ook een significante stijging van 21% te zien bij het aanbevelen van het merk aan anderen.


Aanbieding driemaal skybox!


Wil je ook zon positief effect op je merk? Startpagina.nl doet je een heel aantrekkelijk aanbod: zet driemaal een skybox in op Startpagina.nl voor maar 37.500. Het normale tarief is 90.000. Deze actie is geldig t/m 31 maart 2012. Meer weten? Neem contact op met je accountmanager of via

sales@sanoma.com

.