26 juni 2014

Hoe willen televisiekijkers gegidst worden?

Consumenten hebben verschillende behoeftes als het gaat om informatie en functionaliteiten binnen audiovisuele content. Bindinc. Programma Data Services heeft daar onderzoek naar laten doen en op 17 juni zijn de resultaten gepresenteerd. Het onderzoek ‘Hoe willen televisiekijkers gegidst worden’ is uitgevoerd door onderzoeksbureau Veldkamp onder 1.280 respondenten in de leeftijd van 13 tot 70 jaar.

In het onderzoek waren de volgende deelvragen relevant:

• Voor welke mediumtypen hebben consumenten een voorkeur?
• Aan welke informatie heeft men behoefte?
• Aan welke functionaliteiten heeft men behoefte?
• Zijn hierbij doelgroepen te onderscheiden en zo ja, hoe zien die eruit?

Resultaten in infographic

Een samenvatting van de antwoorden in de vorm van een infographic vind je op www.bindinc.nl/pds.

Tv-programmagegevens, een compleet aanbod

Programma Data Services levert programmadata voor zowel lineaire als non-lineaire programmering. Of het nu gaat om een kant-en-klare pagina in een programmablad of krant, of om een data-export voor elektronische programmagidsen (EPG’s).

Vier datapakketten

De opdrachtgevers bepalen wat ze afnemen en hoe ze producten en diensten geleverd willen hebben. Daarom biedt Bindinc. Programma Data Services vier pakketten, namelijk basisdata, basisdata+, op maat en premiumdata, naar wens uit te breiden met extra content. Redactionele highlights bijvoorbeeld, of beelden en promo’s. Heel compleet en overzichtelijk.

Contact

Wil je meer informatie over het onderzoek of een presentatie op locatie, neem dan contact op met Corry Siegers, manager PDS via 035 672 68 18 of corry.siegers@bindinc.nl.