23 augustus 2017

Met Donald Duck Weekblad de taalachterstand te lijf

Feestelijke lancering van project op Da Costaschool in Rotterdam Zuid

Alle kinderen van groep 3 tot en met 8 op de Da Costaschool in Rotterdam ontvangen vandaag een jaarabonnement op Donald Duck Weekblad of op Donald Duck Junior. Het stripblad wordt ingezet als middel om de taalachterstand te bestrijden.

Het project is een samenwerking van de Da Costaschool in de Afrikaanderwijk, de gemeente Rotterdam en Donald Duck Weekblad.

Laaggeletterdheid is een grote maatschappelijke uitdaging. Dat geldt zeker voor ouders en kinderen uit Rotterdam Zuid. De kinderen op Zuid kampen vaak met een taalachterstand als zij op school komen. Het is daarom een grote uitdaging voor basisscholen om deze achterstanden aan te pakken.

Het bestrijden van de taalachterstand op Zuid is ook een van de belangrijkste punten uit het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ).

Woordenschat vergroten

Een van de basisscholen op Rotterdam Zuid, de Da Costaschool van het PCBO Zuid, geeft vanaf vandaag een jaar lang alle kinderen vanaf groep 3 een abonnement op Donald Duck Weekblad of Donald Duck Junior om daarmee het plezier van lezen thuis én op school te stimuleren. De school hoopt hiermee ook de woordenschat en het begrijpend lezen van hun leerlingen te vergroten. Het hele komende schooljaar wordt dan ook in het teken van Donald Duck Weekblad en Donald Duck Junior gezet. Directrice Da Costaschool Pia Poot ‘’Op de Da Costaschool doen we er alles aan om onze kinderen veel te laten lezen en het lezen ook leuk te vinden. Het lezen van strips zoals zeker Donald Duck Weekblad is daar een welkome aanvulling op en biedt onze leerkrachten en leerlingen nieuwe mogelijkheden.’’

Stadsmarinier Marcel Dela Haije, van de Gemeente Rotterdam is de drijvende kracht achter het project. “Zelf ben ik opgegroeid met Donald Duck Weekblad, zo nu ook mijn kinderen. Ik zie wat het doet om op een leuke manier lezen en taal te ervaren. Dit project starten we ter bevordering van de actieve en passieve beheersing van de Nederlandse Taal. We zijn ontzettend trots dat we samen met Donald Duck Weekblad dit project hebben kunnen starten en kijken uit naar de resultaten!”

Van Donald Duck steek je meer op dan je denkt

Het in oktober jubilerende weekblad staat sinds jaar en dag voor een ‘vrolijk weekblad’, waarbij humor en vrolijkheid altijd vooropstaan. Kinderen maken spelenderwijs kennis met de Nederlandse taal door de vrolijke avonturen van de Duckstadbewoners. In een eerder onderzoek van Jelles Jolles, aan de VU en Centrum Brein en Lezen werd het leuk leren lezen onderstreept: “Als je kinderen attractieve lectuur geeft, lezen ze meer, maar verbeteren ze ook hun begrijpend lezen en taalvaardigheid. Dus niet leestechniek, maar leesplezier als uitgangspunt nemen. Donald Duck en andere strips zijn goede starters, ze bezorgen leesplezier.”

Hoofdredacteur van Donald Duck Weekblad, Joan Lommen, juicht het project tevens toe ‘’Wij zijn ontzettend blij met deze mooie samenwerking en hopen dat meer scholen en gemeentes waar taalachterstanden spelen dit voorbeeld volgen.”