22 juni 2012

Mobiel nieuws snackt lekker

Hoe sterk groeit de consumptie van mobiel nieuws? En gaat het niet ten koste van het nieuws op het web? Twee onderzoeken naar het gebruik van NU.nl. Conclusie: elk device heeft zo zijn eigen momenten. En ze eten elkaar niet op.

Sinds 2010 voert de marktonderzoekunit Insights van Sanoma Media jaarlijks een onderzoek uit onder de mobiele gebruikers van o.a. NU.nl. De uitkomsten hiervan geven een goed beeld van de ontwikkeling van mobiel internet gebruik en het volgen van nieuws via mobiel. Om een totaal beeld te krijgen van de bekendheid, het gebruik en de beoordeling van NU.nl over de diverse platformen heen is er ook een crossmedia onderzoek uitgevoerd door onderzoeksbureau Metrix Lab. Wat zijn de belangrijkste resultaten van deze onderzoeken?


Steeds meer mainstream


Om te beginnen: de samenstelling van de mobiele bezoekersgroep van NU.nl is de afgelopen anderhalf jaar meer mainstream geworden. De mobiele site en apps van NU.nl worden bezocht door een publiek in een verhouding van 68% man en 32% vrouw. 64% van deze groep is tussen de 20-49 jaar. Maar de leeftijdsspreiding wordt steeds breder, er komen gestaag meer jongeren (<20 jaar) en ouderen (50+) bij. Er is een duidelijke beweging richting een meer gelijke verdeling van mobiel nieuwsgebruik binnen de Nederlandse bevolking.


Mobiel kannibaliseert niet


Het bezoek van NU.nl op mobiel is complementair aan online. We zien geen kannibalisatie van mobiel op web. Mobiel heeft het gebruik van NU.nl alleen maar versterkt. De mobiele en tablet platformen worden juist vaak in combinatie met de website gebruikt. Bezoek op de mobiele devices is dus aanvullend op het gebruik van de website. De reguliere NU.nl website is ook nog altijd erg belangrijk voor de NU gebruikers.


Smartphones intensiever


De smartphone apps worden vaker en intensiever gebruikt dan de reguliere website van NU.nl. Vooral op typische snackmomenten en veel onderweg. En men bekijkt ook meer paginas. Smartphones lenen zich bij uitstek voor dergelijk gedrag. Maar er is geen duidelijk onderscheid in belangrijkheid tussen de verschillende platformen. Alle onderdelen van NU.nl worden positief beoordeeld. Het gebruik van NU.nl in welke vorm dan ook wordt gedreven door de algemene behoefte om op de hoogte te blijven. En als automatisme/tijdverdrijf.


iPad als second screen


De iPad app wordt het meest gebruikt in de avonduren op de bank, bij het ontbijt en voor het slapen gaan. En men neemt dan echt de tijd voor het lezen van nieuws en het bekijken van videos en fotos. s Ochtends, tijdens een pauze, s avonds en onderweg wordt de smartphone veel geraadpleegd en s avonds voor de tv is het iPad-gebruik relatief groot. Waarschijnlijk gestimuleerd door second screen gebruik.

Dit biedt mogelijkheden en kansen voor adverteerders en mediabureaus om gericht in te spelen op de typische gebruiksmomenten, door targeting op tijd en locatie. Gebruik maken van de unieke kenmerken van mobiel stelt bedrijven en organisaties in staat om op relevante momenten en in een relevante context hun doelgroepen effectief te bereiken.Onderzoeksopzet en werkwijze


Het mobiele onderzoek is in maart 2012 uitgezet via een enquete op de mobiele site en de iPhone en Android app van NU.nl. In totaal hebben 2.433 gebruikers van NU.nl de enquete ingevuld, waarvan 1.273 iPhone-, 628 Android- en 532 mobiele websitegebruikers. De resultaten zijn geanalyseerd in Excel en uitgewerkt in grafieken, die zijn op te vragen bijmarketingcommunicatie@sanoma.com.

Het crossmedia onderzoek is in mei 2012 in opdracht van NU.nl uitgevoerd door het onafhankelijke onderzoeksbureau Metrix Lab. Anno 2012 is het digitale landschap dusdanig ontwikkeld, dat NU.nl via diverse kanalen te consumeren is, zoals de apps voor smartphones en iPad. Om die reden is er opnieuw onderzoek uitgevoerd. Doel van dit onderzoek was om inzicht te krijgen in de bekendheid, gebruik en beoordeling van de diverse platformen van NU.nl, en in de soorten gebruikers en de overlap, toename en afname qua gebruik. Er zijn in totaal 1.009 respondenten via een panel van Metrix Lab en rekrutering via de platformen van NU.nl geenqueteerd.


Heb je interesse in een presentatie of gesprek over de onderzoeksresultaten of over de mogelijkheden van gericht adverteren via online en mobiel op NU.nl? Neem dan contact op metsophie@nu.nl.