10 april 2014

Nederlanders besteden helft van de tijd aan media

Mediabereiksonderzoeken en SCP deden onderzoek naar media-activiteiten, mediadragers en mediacontent, wat resulteerde in het Media:Tijd onderzoek. Wat blijkt? Nederlanders gebruiken dagelijks acht uur en veertig minuten media: dat is bijna net zo lang als aan slapen.

Verder komt uit het onderzoek dat van die mediatijd vijf uur en vijftien minuten samen met andere activiteiten is. In iets meer dan een kwart van de mediatijd worden meerdere media tegelijkertijd gebruikt. Ouderen besteden relatief veel tijd aan lezen, luisteren en kijken. Verder zijn jongeren oververtegenwoordigd bij het gamen en communiceren.

Media vormen een belangrijk deel van de tijdsbesteding van Nederlanders. Van de dagelijkse vierentwintig uur besteden zij maar liefst acht uur en veertig minuten aan media, bijna net zo lang als aan slapen (acht uur en vijfenveertig minuten). Daarbij is een bredere indeling van de media-activiteiten gehanteerd dan tv, radio en print, namelijk: kijken, luisteren en lezen. In het onderzoek staat de media-activiteit los van de mediadrager en de wijze van distributie. Online kijken of luisteren en het lezen van digitale tekst wordt op deze manier ook geclassificeerd. De cijfers zijn gebaseerd op een dagboekje dat respondenten invulden, waarbij steeds de eerste vraag was met welke algemene activiteit men op dat moment bezig was. Daarna kon men eventuele andere activiteiten invullen.

Multitasking

De meeste tijd die Nederlanders aan media besteden, doen zij samen met andere activiteiten (multitasking). Dat geldt voor vijf uur en vijftien minuten. Dat betekent dat de tijd die zij uitsluitend aan media besteden, beperkt is tot drie uur en vijfentwintig minuten (of wel 14% van de dagelijks beschikbare tijd). Ter vergelijking: aan studie en werk wordt gemiddeld ook 14% besteed, aan eten en verzorging 10%, aan huishouden en winkelen 9% en aan reistijd 4%.

Het grootste aandeel van de mediatijd bestaat uit kijktijd (circa drie uur), gevolgd door luistertijd (twee uur en negenenveertig minuten) en communicatie (een uur en zes minuten). Hierbij springen grote verschillen tussen jongeren en ouderen in het oog. Ouderen besteden relatief veel tijd aan kijken, luisteren en ook lezen, terwijl jongeren juist meer tijd besteden aan communicatie en gamen.

Contact

Bekijk voor veer informatie over het onderzoek het boekje Media:Tijd 2014 of neem contact op met Dennis Hoogervorst (Manager B2B Research & Insights) via dennis.hoogervorst@sanoma.com of 088 556 56 01.