Bereik zakelijke beslissers met NU.nl

NU.nl opnieuw veruit grootste in zakelijke markt

NU.nl, het grootste digitale nieuwsmerk van Nederland, is opnieuw veruit het grootste mediamerk in het bereiken van zakelijke beslissers. Dat blijkt uit de resultaten van het nieuwe DMS-bereiksonderzoek naar het mediagedrag van zakelijke beslissers, die woensdag 20 mei bekend zijn gemaakt.

Het merk NU.nl bereikt maandelijks gemiddeld 67% van de doelgroep zakelijke beslissers, en is daarmee veruit het grootste mediamerk in de zakelijke markt.

Het aantal zakelijke beslissers in Nederland is ten opzichte van vorig jaar met 2% gegroeid. In 2019 waren dit nog 607.600 personen, terwijl deze groep in 2020 gegroeid is naar 621.600 zakelijke beslissers, bestaande uit midden- en kleinbedrijf (92,5%), grootzakelijke markt (3,9%) en semi-overheid (3,6%).

Branches & functieprofiel
NU.nl heeft een sterk bereik onder de doelgroep 35-49 jaar (62% per week), maar ook beslissers ouder dan 50 jaar bezoeken NU.nl veelvuldig (51% per week). Vooral in de branches Semi-overheid (71% per week), Zakelijke dienstverlening (61% per week), Industrie (61% per week) en Groothandel/detailhandel (56% per week) is het bereik van NU.nl aanzienlijk. NU.nl wordt veel bekeken door onder andere de Algemeen directeur, Financieel directeur en Verantwoordelijke inkoop.

Terugkerend bezoek
50,2% van de zakelijke beslissers komt dagelijks op de NU.nl website. In app ligt dit percentage nog hoger: 55,4% van de zakelijke beslissers komt dagelijks op de NU.nl app.

Economie op NU.nl
“NU.nl is de plek waar je komt om snel op de hoogte gebracht te worden van het belangrijkste nieuws, logisch dus dat zakelijke beslissers voor ons kiezen, want ze hebben weinig tijd en willen veel weten,” vertelt Gert-Jaap Hoekman, de hoofdredacteur van NU.nl.

“Daarnaast hebben ondernemers op NU.nl ook hun eigen plek op de voorpagina. Elke dinsdag publiceren we artikelen, video’s en podcast waarin we op een prettige manier raad geven en overzicht bieden. De cijfers van dit onderzoek zien we – naast de bezoekerscijfers die we zelf iedere week rapporteren – als een enorme aanmoediging voor ons werk.”

DMS, Kenniscentrum Zakelijke Beslissers
Stichting DMS stelt zich ten doel de kennis over decision makers in Nederland te vergroten en te verspreiden. Een van de activiteiten is de Decision Makers Survey, waarmee mediagedrag, rol in het besluitvormingsproces, interesses en achtergrondgegevens in kaart worden gebracht.

DMS 2020 is in opdracht van de Stichting DMS uitgevoerd door GfK. In totaal zijn 2.852 respondenten ondervraagd. 47% van de respondenten is afkomstig uit de Printmonitor van NOM, 38% is geworven via DR3Data en nog eens 16% komt uit het GfK Bedrijvenpanel. Het onderzoek is representatief voor een populatie van 621.600 personen van 18 jaar en ouder  die voldoen aan de definitie van zakelijke beslissers. Dat zijn algemene directeuren, financiële directeuren en eindverantwoordelijken voor inkoop, verkoop, marketing/PR, personeelszaken en automatisering in het bedrijfsleven en de semi-overheid (onderwijs en zorg).