24 februari 2015

NU.nl en DeStemVan helpen met kiezen van de Provinciale Staten

Advies per provincie

NU.nl en DeStemVan lanceren ook dit jaar weer in aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen een stemhulp. De stemhulp, ontwikkeld door onderzoeksbureau Necker in samenwerking met de redactie van NU.nl, geeft op basis van een reeks stellingen een stemadvies voor de Provinciale Statenverkiezingen die op 18 maart worden gehouden.

Ook is er een variant voor de Eerste Kamer, waarin kiezers kunnen zien hoe hun stem zich verhoudt tot de nieuwe samenstelling van de Eerste Kamer. De samenstelling van de Senaat is vanwege de indirecte verkiezing van Eerste Kamerleden immers gekoppeld aan de uitslag van de provinciale verkiezingen. “In de samenwerking met NU.nl streven we een gezamenlijk doel na”, zegt Roel Freeke, directeur van DeStemVan. “Namelijk de aandacht voor de Provinciale Statenverkiezingen te vergroten.”

Uitgebreid verslag

“De stemhulp is een mooie aanvulling op onze berichtgeving rond de verkiezingen”, aldus adjunct-hoofdredacteur van NU.nl Wilma Haan. “Door onze lezers op deze onafhankelijke manier te helpen bij het bepalen van hun stem, wordt het verkiezingsdossier op NU.nl nog relevanter.” In aanloop naar en tijdens de Provinciale Statenverkiezingen doet NU.nl uitgebreid verslag. Uiteraard publiceren we het laatste nieuws en verschillende interviews, maar lezers kunnen ook bij ons terecht voor meer uitleg over bepaalde onderdelen en achtergrondverhalen over de verkiezingen.

Positie innemen op actuele stellingen

De stemhulp is te vinden in het verkiezingsdossier op de site en apps van NU.nl. Door het ‘positioneren’ op maximaal 27 actuele stellingen kunnen kiezers hun eigen standpunten vergelijken met die van de partijen in hun provincie, die zich op een zelfde manier hebben gepositioneerd tussen ‘helemaal eens’ en ‘helemaal oneens’. Omdat politieke oplossingen nooit zwart-wit zijn, biedt de stemhulp met deze methode ruimte voor nuance. Bij iedere stelling is bovendien de motivatie van de partijen te lezen. De stemhulp is beschikbaar voor alle provincies en alle partijen, met uitzondering van zes (van de twaalf) partijen uit de provincie Drenthe. In de Eerste Kamer doet alleen de PVV niet mee.