21 september 2016

Onderzoek Zelfzorghulpmiddelen: vraag de gratis whitepaper aan

In opdracht van Bindinc. Adverteren is onderzoek gedaan naar het oriëntatie- en aanschafproces van zelfzorghulpmiddelen. Door wie laat men zich adviseren? Wat zijn de verschillen qua beleving tussen gebruikers en niet-gebruikers van zelfzorghulpmiddelen? Welke criteria zijn doorslaggevend voor de aankoop? Welke emoties spelen een rol? Door de lezers van onder andere de Bindinc.-titels zijn inzichten verkregen die verwerkt zijn in een gratis whitepaper.

Hooguit een maand oriënteren

Met het klimmen der jaren nemen de ouderdomsverschijnselen toe. Vooral vermindering van mobiliteit (27% van de respondenten), conditie en kracht (23%) worden als vervelend ervaren, evenals (chronische) ziektes, pijntjes en stijfheid (21%). Deze klachten vormen dan ook het vaakst de aanleiding om zich te oriënteren op een zelfzorghulpmiddel. En dan is het een vrij snelle beslissing: het oriëntatieproces duurt over het algemeen hooguit een maand.

Zelfstandigheid

Vrijwel alle 50-plussers vinden het belangrijk om lang zelfstandig te kunnen blijven wonen. Hoe vitaler men zich voelt, hoe langer men verwacht nog zelfstandig te blijven wonen. Vitaliteit hangt daarentegen nauwelijks samen met leeftijd. De keuze voor een zelfzorghulpmiddel wordt vrij zelfstandig gemaakt, hoewel deze vaak wel wordt besproken met de partner/familie (14%) en de huisarts/zorgprofessional (9%). De meest gebruikte informatiebron is het internet (29%), gevolgd door thuiszorgorganisaties (18%), direct op de website van de aanbieder (13%), bij de zorgprofessionals en in folders bij huisarts/apotheek (10%).

Positieve ervaring bij gebruikers

Voor 30% van de respondenten zijn de kosten (prijs, vergoeding van de zorgverzekeraar) het belangrijkste aspect waar men op let bij het zoeken naar zelfzorghulpmiddelen, gevolgd door de betrouwbaarheid en service van de aanbieder (27%). De meeste gebruikers ervaren geen praktische problemen of emotionele gevolgen bij het gebruik van een hulpmiddel. Het gebruik van zelfzorghulpmiddelen draagt positief bij aan de zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Dat geldt voor meer dan de helft van de respondenten/gebruikers (60%). De niet-gebruikers verwachten daarentegen wel tegen problemen of emotionele gevolgen aan te zullen lopen, mochten zij gebruik willen gaan maken van een hulpmiddel.

Associatie bij niet-gebruiker

Emotioneel gezien verwachten niet-gebruikers vaker dat het gebruik van een hulpmiddel hen meer of juist minder zelfredzaam zal doen voelen. Niet-gebruikers denken bij zelfzorghulpmiddelen vooral aan de wat meer ingrijpende hulpmiddelen, zoals bijvoorbeeld rollators en trapliften, in plaats van aan bijvoorbeeld een hoortoestel of muurbeugels. Dit heeft invloed op hoe niet-gebruikers nadenken over het toekomstig gebruik van een zelfzorghulpmiddel en de oriëntatie hierop.

Onderzoeksverantwoording

Voor de steekproef zijn drie groepen te definiëren: 70% heeft ervaring met zelfzorghulpmiddelen, 30% niet. 50% is lezer van één of meer titels van Bindinc., 50% niet. Voor de gegevensverzameling is gebruikgemaakt van de steekproefbron TNS NIPObase (n=823). De online vragenlijst is voorgelegd aan drie gelijke leeftijdsgroepen: 33% is 50-64 jaar, 33% is 65-75 jaar, 33% is 75 jaar of ouder. 69% van de respondenten heeft ervaring met zelfzorghulpmiddelen, 31% niet. De resultaten zijn niet gewogen en daarmee niet representatief voor de Nederlandse bevolking.

Whitepaper

Vraag de gratis whitepaper aan met de resultaten van het onderzoek

Bekijk ook de infographic.