6 april 2016

Onderzoeksresultaten: wat levert een billboard op?

SBS heeft in navolging van het grote identspot onderzoek aan DVJ Insights gevraagd de werking van billboards in kaart te brengen. Begin maart 2016 vond dit onderzoek plaats onder meer dan 1.200 consumenten. Hoe kijken zij tegen een billboard aan en hoe reageren zij hier op? Het onderzoek maakte gebruik van meerdere campagnes en uitingen waardoor de uitkomsten breed toepasbaar zijn. 

Resultaten billboard onderzoek

Belangrijkste conclusie is dat de inzet van billboards positieve resultaten oplevert voor een adverteerder zowel alleen als in combinatie met een reguliere spot. De deelnemers aan het onderzoek gaven aan sneller een billboard van begin tot einde te bekijken dan een reguliere spot. Ook wordt een billboard door respondenten als opvallender ervaren.

  • Inzet van billboard

    De inzet van een billboard zorgt voor een betere merkherkenning. Spontaan levert dit en percentage op van +28% en geholpen +14%. Bovendien neemt de boodschap verdracht toe, duidelijkheid +15%.

  • Inzet van billboard + reguliere spot

    • Een billboard in combinatie met een reguliere spot resulteert in nog hogere impact scores. Een combinatie is beter in staat om de merknaam te communiceren (spontaan +41% en geholpen +22%). Verder word de boodschap ook als duidelijker ervaren (+19%) en wordt deze beter herkend (+14%)
    • Een positieve houding ten opzichte van de zender en het programma zorgt voor een betere evaluatie van de reguliere spot in combinatie met een billboard (vooral op enjoyment, excitement en relevantie). 

Benieuwd naar de volledige rapportage van het onderzoek of meer informatie over de mogelijkheden van billboarding bij jouw campagne? Ga naar: adverterenbijsbs.nl/billboarding.