Bereik en oplage

183.900

Bereik

17.375

Totaal verspreide oplage

7.727

Abonnementen

5.483

Losse verkoop

Tarieven en formaten

* 5 mm toevoegen in verband met de afsnede

** Single page aanleveren

Beeld Formaten Zetspiegel BxH Bladspiegel BxH* Tarieven (excl. BTW)

1/1

193.0x265.0 215.0x285.0 € 1.050,94

1/2L

193.0x131.0 215.0x141.0 € 662,09

1/2S

95.0x265.0 106.0x285.0 € 662,09

1/4L

193.0x64.0 215.0x69.0 € 336,30

1/4V

95.0x131.0 n.v.t. € 336,30

2/1

n.v.t. 430.0x285.0 € 2.101,89

Verschijningsdata

De inleverdata zijn alleen geldig voor drukgereed materiaal dat rechtstreeks aan DPG Media wordt geleverd via de advertentieportal. Voor overig advertentiemateriaal, zoals classifieds en rubrieksadvertenties gelden deze inleverdeadlines niet. Voor de juiste inleverdata daarvan dient u contact op te nemen met uw tussenpersoon of accountmanager.

Editie Verschijningsdatum Uiterste inleverdatum materiaal

11

22.10.2020 30.09.2020

12

19.11.2020 28.10.2020

13

17.12.2020 25.11.2020