Bereik en oplage

120.500

Bereik

35.748

Totaal verspreide oplage

29.018

Abonnementen

4.851

Losse verkoop

Tarieven en formaten

* 5 mm toevoegen in verband met de afsnede

** Single page aanleveren

Beeld Formaten Zetspiegel BxH Bladspiegel BxH* Tarieven (excl. BTW)

1/1

192.0x265.0 215.0x285.0 € 2.400,00

1/2L

192.0x130.0 215.0x140.0 € 1.512,00

1/2S

94.0x265.0 104.0x285.0 € 1.512,00

2/1

n.v.t. 430.0x285.0 € 4.800,00

Verschijningsdata

De inleverdata zijn alleen geldig voor drukgereed materiaal dat rechtstreeks aan DPG Media wordt geleverd via de advertentieportal. Voor overig advertentiemateriaal, zoals classifieds en rubrieksadvertenties gelden deze inleverdeadlines niet. Voor de juiste inleverdata daarvan dient u contact op te nemen met uw tussenpersoon of accountmanager.

Editie Verschijningsdatum Uiterste inleverdatum materiaal

4

26.11.2020 30.10.2020