Bereik en oplage

1.483.800

Bereik

16.166

Totaal verspreide oplage

9.366

Abonnementen

6.666

Losse verkoop

Tarieven en formaten

* 5 mm toevoegen in verband met de afsnede

** Single page aanleveren

Beeld Formaten Zetspiegel BxH Bladspiegel BxH* Tarieven (excl. BTW)

1/1

172.0x247.0 192.0x277.0 € 3.578,90

Verschijningsdata

De inleverdata zijn alleen geldig voor drukgereed materiaal dat rechtstreeks aan DPG Media wordt geleverd via de advertentieportal. Voor overig advertentiemateriaal, zoals classifieds en rubrieksadvertenties gelden deze inleverdeadlines niet. Voor de juiste inleverdata daarvan dient u contact op te nemen met uw tussenpersoon of accountmanager.

Editie Verschijningsdatum Uiterste inleverdatum materiaal

11

13.10.2020 03.09.2020

12

10.11.2020 01.10.2020

13

08.12.2020 29.10.2020