21 december 2012

Wat gaat er vanaf januari gebeuren met de cookiewet?

In januari maakt Sanoma een volgende stap in de implementatie van de cookiewet. Wat houdt dat in? Wat is voor onze adverteerders belangrijk om te weten? De laatste stand van zaken.

De cookiewet: wat is er tot nu toe gebeurd?

In het kort houdt de cookiewet in dat website-eigenaren bezoekers duidelijk informeren over wat cookies zijn en waar ze voor worden gebruikt en dat er toestemming moet worden verkregen voor het gebruik van cookies. Op 5 juni 2012 is de cookiewetgeving officieel in werking getreden. Fase 1 in het voldoen aan de wet bestond uit het verbeteren van de informatievoorziening over cookies. In samenspraak met de uitgeefbranche is een uniforme uitleg opgesteld over de verschillende soorten cookies inclusief een overzicht van de cookies die daadwerkelijk worden gebruikt. De OPTA heeft gedurende dit traject meegekeken. De cookie informatieteksten worden sinds 1 november op de sites van Sanoma Media en onze collega uitgevers getoond.

Fase 2 van het implementeren van de wet bestaat uit het vragen van toestemming voor het gebruik van cookies.

Wat vindt Sanoma Media belangrijk?
Sanoma Media vindt het belangrijk dat consumenten goed geïnformeerd een keuze kunnen maken of ze cookies accepteren of niet, zonder dat de surfbeleving hier onder lijdt. Transparantie staat centraal en de consument is in controle.

Hoe gaat Sanoma Media om met het verkrijgen van toestemming?
In januari 2013 gaan wij toestemming verkrijgen van onze bezoekers voor het gebruik van cookies en bieden wij hen de mogelijkheid om de cookie-instellingen voor onze sites op elk moment aan te passen. De uitrol hiervan zal gefaseerd plaatsvinden vanaf januari 2013.

Belangrijk! Ook toestemming voor cookies van onze partners
Sanoma zal  toestemming verkrijgen voor alle cookies die bij een bezoek aan onze sites worden geplaatst, dus ook voor cookies van derden, waaronder adverteerders en mediabureaus.

Hierbij hanteren we de volgende uitgangspunten:

 • Er wordt toestemming verkregen voor het hele netwerk van Sanoma Media.
 • Adverteerders, advertentienetwerken en mediabureaus blijven zelf juridisch verantwoordelijk voor de cookies die zij plaatsen op het Sanoma netwerk.
 • Adverteerders moeten op hun eigen site ook aan de cookie wet voldoen. Het zonder toestemming gebruiken van cookies kan leiden tot hoge boetes (max. € 450.000 per incident).
 • De toestemming voor het gebruik van cookies is niet overdraagbaar naar websites buiten het netwerk van Sanoma.
 • Sanoma stelt in Q1 2013 gedragsregels op m.b.t. gebruik van data verkregen op het Sanoma netwerk. 
 • Gebruik van flash beacons, local storage, fingerprinting en andere tracking technieken die niet door de bezoeker zijn te verwijderen zijn niet toegestaan.
 • Als bewijslast voor verkregen toestemming zorgen we voor een sluitende procesbeschrijving.

Wat betekent dit in de praktijk?

 • De advertentievoorwaarden worden aangepast o.b.v. bovenstaande uitgangspunten.
 • Targeted campagnes worden niet getoond aan bezoekers die targeting cookies in hun cookie instellingen hebben uitgezet.
 • Frequency capping is niet mogelijk bij bezoekers die cookies in de categorie “advertenties” hebben uitgezet.
 • Er kunnen meetverschillen ontstaan tussen wat uitgevers meten en wat de adverteerder/het mediabureau meet. 
 • Rapportages m.b.t. uitgeleverde impressies en ClickThroughRates blijven ongewijzigd.

De cookiewet is een complex dossier, waar wij samen met de industrie en de OPTA een werkbare modus voor moeten vinden. Wij doen dit graag samen met onze partners.

Heb je nog vragen? Stel deze gerust via cookievragen@sanoma.com